Translation

English
Show in File Browser…
21/210
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
To add songs to this playlist, use the <b>secondary click</b> on an item and choose <b>Add to Playlist</b>. For å legge til sanger i denne spillelisten, bruk <b>høyreklikk</b> på et element og velg <b>Legg til i spilleliste</b>.
Edit Smart Playlist Rediger smart spilleliste
This playlist will be automatically populated with songs that match its rules. To modify these rules, use the <b>secondary click</b> on it in the sidebar and click on <b>Edit</b>. Optionally, you can click on the button below. Denne spillelisten vil automatisk bli fylt med sanger som passer inn. For å modifisere reglene for dette; bruk <b>høyreklikk</b> på spillelisten i sidepanelet og klikk <b>Rediger</b>. Eventuelt kan du klikke på knappen under.
No media Inget medium
Set new album cover Sett nytt albumomslag
Image files Bildefiler
_Open _Åpne
_Cancel _Avbryt
Save preset Lagre forhåndsinnstilling
Off Av
%s (Custom) %s (Tilpasset)
%s (Custom %i) %s (Tilpasset %i)
Custom Preset Tilpasset forhåndsinnstilling
Custom Preset %i Tilpasset forhåndsinnstilling %i
Scroll to Current Song Bla til gjeldende sang
Show in File Browser… Vis i filbehandleren…
Edit Song Info… Endre sanginformasjon…
Other Actions Andre handlinger
Action item (verb) Queue Legg til i kø
Add to Playlist Legg til i spilleliste
Remove Song… Fjern sang…
Import to Library Importer til bibliotek
Remove from Library… Fjern fra bibliotek…
Remove from Device Fjern fra enhet
Remove from Queue Fjern fra køen
New Playlist… Ny spilleliste…
Import %i of %i selected songs Importer %i av %i valgte sanger
Import %i song Importer %i sang
Delete Current Slett gjeldende
Rename Endre navn
Edit… Rediger…

Loading…

User avatar kingu

New translation

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

Show in File Browser…
Vis i filbehandleren
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Widgets/MediaMenu.vala:49
String age
2 years ago
Source string age
5 months ago
Translation file
po/nb.po, string 274