Translation

English
Playlists
11/100
Context English Norwegian Nynorsk State
Importing music from %s… Importerar musikk frå %s…
Adding files to library… Legger filer til bibliotek…
<b>Importing</b> music to library… <b>Importerar</b> musikk til bibliotek…
All music files are already in your library Alle musikkfiler er allerede i ditt bibliotek
No files were imported. Ingen filer ble importert.
Rescanning music for changes. This may take a while… Søkjer på nytt etter musikk for endringar. Dette kan ta ei stund…
Added to your queue: Lagt i køen din:
%d Track %d spor
Favorite Songs Favorittsongar
Recently Added Nyleg lagt til
Recent Favorites Siste favorittar
Never Played Aldri spelt
Over Played Overspelt
Not Recently Played Ikkje nyleg spelt
History Historikk
Playlists Spelelister
Device Name: Enheitnamn:
Device Name Enheitsnamn
Automatically sync when plugged in: Synkroniser denne automatisk:
Sync: Synkroniser:
Sync Synkroniser
All Music All musikk
Sync Failed Synkroniseringa feila
The playlist named %s is used to sync device %s, but could not be found. Spelelista %s som er brukt for synkroniseringa av %s, kunne ikkje finnast.
Cannot Sync Kan ikkje synkronisera
Cannot sync device with selected sync settings. Not enough space on disk Synkroniseringa går ikkje med dei valde instillingane. Det er for lite plass på disken
Device is already doing an operation. Einheten gjer allereie ein operasjon.
Cancelling… Stoppar …
Device operation has been cancelled and will stop after this media. Drift av eininga har blitt kansellert og vil stoppe etter dette mediet.
No Results Resultatlaust
Try another search Prøv eit søk til

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
4 months ago
Translation file
po/nn.po, string 176