Translation

English
Photo Viewer
10/120
Context English Dutch State
Photo Viewer Fotoviewer
multimedia-photo-viewer multimedia-photo-viewer
Photos Foto's
Organize your photos Organiseer uw foto's
io.elementary.photos io.elementary.photos
Photo Manager Fotobeheerder
album;cameras;crop;edit;enhance;export;gallery;images;import;organize;photographs;photos;pictures;photography;print;publish;rotate;share;tags;video; album;cameras;bijsnijden;aanpassen;verbeteren;exporteren;gallerij;afbeeldingen;importeren;organiseren;foto;foto’s;fotografie;printen;publiceren;draaien;delen;labels;tags;video;
Photos is an easy-to-use, fast photo organizer. It allows you to import photos from your camera or disk, organize them by date and subject matter, even ratings. It also offers basic photo editing, like crop, red-eye correction, color adjustments, and straighten. Photos' non-destructive photo editor does not alter your master photos, making it easy to experiment and correct errors. Foto’s is een snelle en makkelijk te gebruiken foto organizer. Met deze toepassing kunt u foto’s importeren van uw camera of harde schijf, ze rangschikken op datum en onderwerp, zelfs op beoordeling. Ook biedt de toepassing basale fotobewerking, zoals bijsnijden, rode ogen correctie, kleur aanpassingen, en rechtzetten. De editor verandert het originele bestand niet, waardoor het makkelijk is om te experimenteren en fouten te herstellen.
Photos supports JPEG, PNG, TIFF, and a variety of RAW file formats. Foto’s ondersteunt de volgende bestandsformaten: JPEG, PNG, TIFF en diverse RAW varianten.
Minor updates: Kleine updates:
Redesigned app icon
Translation updates Bijgewerkte vertalingen
Fixes: Opgelost:
Photos taken on the same day show under the same event
Replace all instances of "Shotwell" with "Photos"
Avoid a crash when importing videos
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Photos/Photos (Extra)
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Photos/Photos

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/extra/nl.po, string 1