Translation

English
multimedia-photo-viewer
23/230
Context English Polish State
Photo Viewer Przeglądarka zdjęć
multimedia-photo-viewer multimedia-photo-viewer
Photos Zdjęcia
Organize your photos Zarządzaj swoimi zdjęciami
io.elementary.photos elementary LLC.
Photo Manager Menedżer zdjęć
album;cameras;crop;edit;enhance;export;gallery;images;import;organize;photographs;photos;pictures;photography;print;publish;rotate;share;tags;video; album;aparaty;przytnij;edytuj;zwiększ;eksport;obrazy;import;fotografie;zdjęcia;fotografia;druk;publikuj;obróć;udostępnij;znaczniki;wideo;
Photos is an easy-to-use, fast photo organizer. It allows you to import photos from your camera or disk, organize them by date and subject matter, even ratings. It also offers basic photo editing, like crop, red-eye correction, color adjustments, and straighten. Photos' non-destructive photo editor does not alter your master photos, making it easy to experiment and correct errors. Program Zdjęcia jest łatwym w użyciu, szybkim organizatorem zdjęć. Pozwala na importowanie zdjęć z aparatu lub dysku, organizowanie ich według daty, przedmiotu, a nawet według ocen. Oferuje także podstawową edycję zdjęć, taką jak przycinanie, korekcja czerwonych oczu, regulacja kolorów oraz prostowanie zdjęcia. Program Zdjęcia jest niedestruktywnym edytorem zdjęć, nie niszczy oryginalnych fotografii, dzięki czemu można łatwo eksperymentować i poprawiać błędy.
Photos supports JPEG, PNG, TIFF, and a variety of RAW file formats. Program Zdjęcia obsługuje formaty JPEG, PNG, TIFF oraz wiele formatów RAW.
Show saved state correctly in the context-menu
Translation updates Aktualizacje tłumaczenia
Add Open In menu to the photo viewer
Add checkerboard behind semi-transparent photos in grid view
Fix pasting in comment box
Make sure we show the right apps in the Open In menu
Redesign a large number of dialogs
Fix building against latest gexiv2
User avatar anonymous

Suggestion added

Przeglądarka zdjęć i multimediów

Suggested change:

multimedia-photo-viewerPrzeglądarka zdjęć i multimediów
4 months ago

Loading…

User avatar None

Suggestion added

Photos / Photos (Extra)Polish

multimedia-photo-viewer
Przeglądarka zdjęć i multimediów
2 years ago
User avatar strebski

New translation

Photos / Photos (Extra)Polish

multimedia-photo-viewer
multimedia-photo-viewer
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/extra/pl.po, string 2