Translation

English
_Import From Folder…
23/200
Context English Slovak State
HD Video (16 : 9) HD Video (16 : 9)
Letter (8.5 x 11 in.) Dopis (8.5 x 11 in.)
Tabloid (11 x 17 in.) Tabloid (11 x 17 in.)
A4 (210 x 297 mm) A4 (210 x 297 mm)
A3 (297 x 420 mm) A3 (297 x 420 mm)
Custom Vlastný
Size: Veľkosť:
Close the red-eye tool Zavrieť nástroj na odstraňovanie červených očí
Remove any red-eye effects in the selected region Odstrániť efekt červených očí vo vybranej oblasti
Angle: Uhol:
_Straighten _Vyrovnať
%d Photo/Video %d Fotografie/Videá
%d Video %d videá
%d Photo %d fotografie
All Photos Všetke fotografie
_Import From Folder… _Importovať z priečinku
Toggle Sidebar Bočný panel
Toggle Photo Info Editovať info_rmáciu fotografie
_Preferences _Predvoľby
Settings Nastavenia
Sort _Events Zora_diť udalosti
View Eve_nt for Photo Zobraziť u_dalosť fotografie
New Smart Album… Nové chytré album...
Edit Photo In_fo Editovať info_rmáciu fotografie
_Ascending Vz_ostupne
Sort photos in an ascending order Usporiadať fotografie vo vzostupnom poradí
D_escending Zo_stupne
Sort photos in a descending order Usporiadať fotografie v zostupnom poradí
Import From Folder Importovať z priečinka
Import Importovať
Photos is configured to import photos to your home directory.
We recommend changing this in <span weight="bold">Edit %s Preferences</span>.
Do you want to continue importing photos?
Shotwell je konfigurovaný pre import fotiek do vášho domovského priečinka.
Je doporučené toto zmeniť v <span weight="bold">Edit %s Preferences</span>
Chcete pokračovať v importovaní fotiek?
User avatar Cleiton-Floss

Suggestion added

_Importovať z priečinku…

Suggested change:

_Importovať z priečinku
a year ago

Loading…

User avatar Cleiton-Floss

Suggestion added

Photos / PhotosSlovak

_Import From Folder…
_Importovať z priečinku…
3 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Mismatched ellipsis

Source and translation do not both end with an ellipsis

Reset

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/library/LibraryWindow.vala:162
String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/sk.po, string 395