Translation

English
Photo Viewer
18/120
Context English Ukrainian State
Photo Viewer Переглядач світлин
multimedia-photo-viewer multimedia-photo-viewer
Photos Світлини
Organize your photos Впорядкуйте свої світлини
io.elementary.photos io.elementary.photos
Photo Manager Менеджер світлин
album;cameras;crop;edit;enhance;export;gallery;images;import;organize;photographs;photos;pictures;photography;print;publish;rotate;share;tags;video; альбом;камера;обрізати;редагувати;змінити;експорт;галерея;зображення;імпорт;впорядкувати;фотограф;фото;світлини;картинки;фотографії;друк;опублікувати;викласти;повернути;поширити;поділитися;мітки;відео;
Photos is an easy-to-use, fast photo organizer. It allows you to import photos from your camera or disk, organize them by date and subject matter, even ratings. It also offers basic photo editing, like crop, red-eye correction, color adjustments, and straighten. Photos' non-destructive photo editor does not alter your master photos, making it easy to experiment and correct errors. Світлини — це простий у користуванні швидкий менеджер для світлин. Він дозволяє імпортувати світлини з камери або диска, впорядковувати їх за датою та темою, навіть за оцінками. Він також пропонує базове редагування фотографій, наприклад обрізання, корекцію ефекту червоних очей, регулювання кольору та випрямлення. Світлини — неруйнівний редактор світлин, він не змінює основні фотографії, що полегшує експерименти та виправлення помилок.
Photos supports JPEG, PNG, TIFF, and a variety of RAW file formats. Світлини підтримує JPEG, PNG, TIFF і безліч RAW форматів файлів.
Minor updates: Незначні оновлення:
Redesigned app icon Новий вигляд піктограми застосунку
Translation updates Оновлено переклади
Fixes: Виправлення:
Photos taken on the same day show under the same event Світлини, зроблені в один день, показано під однаковою подією
Replace all instances of "Shotwell" with "Photos" Усі випадки вживання «Shotwell» замінено на «Світлини»
Avoid a crash when importing videos Усунено збій під час імпортування відео
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Photos/Photos (Extra)
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Photos/Photos

Loading…

User avatar ihor_ck

Translation changed

Photos / Photos (Extra)Ukrainian

Photo Viewer
Переглядач фотографійсвітлин
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
photo світлина Photos

Source information

String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/extra/uk.po, string 1