Translation Read only

English
io.elementary.photos-viewer
20/270
Context English Czech State
Photo Viewer Prohlížeč fotografií
io.elementary.photos-viewer io.elementary.photos
Photos Fotky
Organize your photos Spravujte své fotografie
io.elementary.photos io.elementary.photos
Photo Manager Správce fotografií
album;cameras;crop;edit;enhance;export;gallery;images;import;organize;photographs;photos;pictures;photography;print;publish;rotate;share;tags;video; album;fotoaparáty;oříznout;editovat;vylepšit;exportovat;galerie;obrázky;importovat;organizovat;fotografie;fotky;fotografovaní;tisk;publikovat;otočit;sdílet;označení;video;
Photos is an easy-to-use, fast photo organizer. It allows you to import photos from your camera or disk, organize them by date and subject matter, even ratings. It also offers basic photo editing, like crop, red-eye correction, color adjustments, and straighten. Photos' non-destructive photo editor does not alter your master photos, making it easy to experiment and correct errors. Fotky je jednoduchý a rychlý správce fotografií. Umožňuje naimportovat vaše fotky z fotoaparátu nebo z disku, seřadit si je podle data pořízení nebo témata a také je ohodnotit. Zároveň nabízí základní nástroje pro editaci, jako oříznutí, oprava červených očí, barevné přizpůsobení a zvýraznění. Součástí aplikace je nedestruktivní editor fotografií, který vaše skvělé fotky nebude přepisovat. To vám umožní jednoduché experimentování a opravu chyb.
Photos supports JPEG, PNG, TIFF, and a variety of RAW file formats. Aplikace Fotky podporuje soubory formátu JPEG, PNG, TIFF a různé typy RAW.
Minor updates: Opravy drobných chyb:
Redesigned app icon
Translation updates Aktualizace překladů
Fixes: Provedené opravy:
Photos taken on the same day show under the same event Fotky pořízené ve stejný den se zobrazují v rámci stejné události
Replace all instances of "Shotwell" with "Photos" Nahrazeny veškeré výskyty „Shotwell“ za „Fotky“
Avoid a crash when importing videos Zamezeno pádu při importu videí
Focus photos on startup when previewing to fix navigating with left and right arrow keys Zaměřeny fotky při spouštění když náhled aby bylo opraveno pohybování se pomocí kláves šipka vlevo a vpravo

Loading…

User avatar None

Source string changed

Photos / Photos (Extra)Czech

io.elementary.photos-viewer
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
ignore-same, read-only
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
po/extra/cs.po, string 2