Translation

English
elementary, Inc.
16/160
Context English Czech State
Use Gtk.FileChooserNative throughout Použití Gtk.FileChooserNative po celou dobu
Minor bug fixes Opravy drobných chyb
Fix plugin windows not expanding Oprava nezvětšujících se oken zásuvných modulů
Search box no longer loses focus after character input Kolonka pro vyhledávání už neztrácí zaměření po zadání znaku
Colorized tint and temperature scales Obarvené stupnice tint a teploty
Add zoom to fit page button Přidání tlačítka přizpůsobit stránce
Various UI fixes and improvements Různé opravy a vylepšení uživatelského rozhraní
Prefer dark theme Upřednostnění tmavého motivu vzhledu
WebP format support Podpora formátu WebP
Improved HiDPI support Vylepšená podpora obrazovek s velmi vysokým rozlišením (HiDPI)
Preserve metadata when opening photo directly from the filesystem Zachovat metadata při otevření fotografie přímo ze souborového systému
Fix navigation to next photo with left/right arrow keys on keyboard Oprava přepínání na další fotku pomocí levé/pravé šipky na klávesnici
Left bracket key rotates counterclockwise now Klávesa levé závorky otáčí nyní proti směru hodinových ručiček
Moved search into the headerbar and fixed a bug that prevents typing into the searchbox Vyhledávání přesunuto do headerbaru a opravena chyba zamezující psání do vyhledávacího políčka
Removed star and rejected ratings Odstraněno hvězdičkové a odmítací hodnocení
elementary, Inc. elementary, Inc.

Loading…

User avatar p-bo

Translation changed

Photos / Photos (Extra)Czech

elementary, Inc.
elementary LLC, Inc.
6 months ago
User avatar None

Source string changed

Photos / Photos (Extra)Czech

elementary LLC, Inc.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
ignore-same
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/extra/cs.po, string 46