Translation

English
Photo Viewer
11/120
Context English Norwegian Nynorsk State
Photo Viewer Biletevisar
multimedia-photo-viewer multimedia-photo-viewer
Photos Bilete
Organize your photos Organiser bileta dine
io.elementary.photos elementary LLC.
Photo Manager Biletebehandlar
album;cameras;crop;edit;enhance;export;gallery;images;import;organize;photographs;photos;pictures;photography;print;publish;rotate;share;tags;video; album;kamera;crop;rediger;forbetre;eksporter;galleri;bilete;bilde;importer;organiser;fotografi;foto;utskrift;publiser;roter;del;taggar;video;
Photos is an easy-to-use, fast photo organizer. It allows you to import photos from your camera or disk, organize them by date and subject matter, even ratings. It also offers basic photo editing, like crop, red-eye correction, color adjustments, and straighten. Photos' non-destructive photo editor does not alter your master photos, making it easy to experiment and correct errors. Bilete er ein rask biletebehandlar som er enkel å bruke. Den lèt deg importere bilete frå kameraet ditt eller ei lagringseining, organisere dei etter dato og emne – eller til og med vurdering. Den lèt deg òg redigere bilete, med crop, fjerning av raude auge, fargejusteringar og rette bilete. Bilete endrar ikkje det originale biletet, som gjer det enkelt og trygt å eksperimentere og rette på feil som vert gjort undervegs.
Photos supports JPEG, PNG, TIFF, and a variety of RAW file formats. Bilete støttar JPEG, PNG, TIFF og ei rekke med RAW-filformat.
Show saved state correctly in the context-menu
Translation updates
Add Open In menu to the photo viewer
Add checkerboard behind semi-transparent photos in grid view
Fix pasting in comment box
Make sure we show the right apps in the Open In menu
Redesign a large number of dialogs
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Photos/Photos (Extra)
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Photos/Photos

Loading…

User avatar semonje

Translation changed

Photos / Photos (Extra)Norwegian Nynorsk

Photo Viewer
Biletevisar
2 years ago
User avatar semonje

Translation changed

Photos / Photos (Extra)Norwegian Nynorsk

Photo Viewer
FotoframvisarBilete
2 years ago
Photo Viewer
Fotoframvisar
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
a month ago
Translation file
po/extra/nn.po, string 1