Translation

English
Fix keyboard activation in tool windows
0/390
Context English Polish State
Photo Viewer Przeglądarka zdjęć
multimedia-photo-viewer multimedia-photo-viewer
Photos Zdjęcia
Organize your photos Zarządzaj swoimi zdjęciami
io.elementary.photos io.elementary.photos
Photo Manager Menedżer zdjęć
album;cameras;crop;edit;enhance;export;gallery;images;import;organize;photographs;photos;pictures;photography;print;publish;rotate;share;tags;video; album;aparaty;przytnij;edytuj;zwiększ;eksport;obrazy;import;fotografie;zdjęcia;fotografia;druk;publikuj;obróć;udostępnij;znaczniki;wideo;
Photos is an easy-to-use, fast photo organizer. It allows you to import photos from your camera or disk, organize them by date and subject matter, even ratings. It also offers basic photo editing, like crop, red-eye correction, color adjustments, and straighten. Photos' non-destructive photo editor does not alter your master photos, making it easy to experiment and correct errors. Program Zdjęcia jest łatwym w użyciu, szybkim organizatorem zdjęć. Pozwala na importowanie zdjęć z aparatu lub dysku, organizowanie ich według daty, przedmiotu, a nawet według ocen. Oferuje także podstawową edycję zdjęć, taką jak przycinanie, korekcja czerwonych oczu, regulacja kolorów oraz prostowanie zdjęcia. Program Zdjęcia jest niedestruktywnym edytorem zdjęć, nie niszczy oryginalnych fotografii, dzięki czemu można łatwo eksperymentować i poprawiać błędy.
Photos supports JPEG, PNG, TIFF, and a variety of RAW file formats. Program Zdjęcia obsługuje formaty JPEG, PNG, TIFF oraz wiele formatów RAW.
Fix keyboard activation in tool windows
Show saved state correctly in the context-menu
Translation updates Aktualizacje tłumaczenia
Add Open In menu to the photo viewer
Add checkerboard behind semi-transparent photos in grid view
Fix pasting in comment box
Make sure we show the right apps in the Open In menu
Redesign a large number of dialogs
Fix building against latest gexiv2
Use Granite.MessageDialog throughout
Use Gtk.FileChooserNative throughout
Minor bug fixes Poprawki drobnych błędów
Fix plugin windows not expanding
Search box no longer loses focus after character input
Colorized tint and temperature scales
Add zoom to fit page button

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 weeks ago
Source string age
2 weeks ago
Translation file
po/extra/pl.po, string 10