Translation

English
Photos
10/100
Context English Slovak State
Photo Viewer Prehliadač fotografií
io.elementary.photos-viewer
Photos Fotografie
Organize your photos Usporiadať svoje fotografie
io.elementary.photos
Photo Manager Správca fotografií
album;cameras;crop;edit;enhance;export;gallery;images;import;organize;photographs;photos;pictures;photography;print;publish;rotate;share;tags;video; album;fotoaparáty;orezať;upraviť;vylepšiť;exportovať;galéria;obrázky;import;správa;fotografie;fotky;obrázky;fotografia;tlač;zverejniť;otočiť;zdieľať;značky;video;
Photos is an easy-to-use, fast photo organizer. It allows you to import photos from your camera or disk, organize them by date and subject matter, even ratings. It also offers basic photo editing, like crop, red-eye correction, color adjustments, and straighten. Photos' non-destructive photo editor does not alter your master photos, making it easy to experiment and correct errors. Fotky sú rýchly a ľahko použiteľný správca fotografií. Umožňujú nahrávanie fotografií z fotoaparátu alebo disku, zoradenie podľa dátumu a ich obsahu alebo hodnotenia. Tiež ponúkajú základné úpravy ako orezanie, odstránenie červených očí, korekciu farieb a vyrovnanie. Vďaka nedeštruktívnej povahe aplikácie sa vaše pôvodné fotky nezničia, čo uľahčuje experimentovanie a opravu chýb.
Photos supports JPEG, PNG, TIFF, and a variety of RAW file formats. Prehliadač fotografií podporuje formáty JPEG, PNG, TIFF a rôzne formáty RAW.
Minor updates: Menšie opravy chýb
Redesigned app icon
Translation updates Aktualizácie prekladu
Fixes:
Photos taken on the same day show under the same event
Replace all instances of "Shotwell" with "Photos"
Avoid a crash when importing videos
Focus photos on startup when previewing to fix navigating with left and right arrow keys
Fix a possible crash with invalid date and time info
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Photos/Photos (Extra)
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Photos/Photos

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/extra/sk.po, string 3