Translation

English
Focus photos on startup when previewing to fix navigating with left and right arrow keys
0/880
Context English Turkish State
io.elementary.photos-viewer io.elementary.photos-viewer
Photos Fotoğraflar
Organize your photos Fotoğraflarınızı yönetin
io.elementary.photos io.elementary.photos
Photo Manager Fotoğraf Yöneticisi
album;cameras;crop;edit;enhance;export;gallery;images;import;organize;photographs;photos;pictures;photography;print;publish;rotate;share;tags;video; albüm;kameralar;kes;düzenle;arttır;dışa aktar;galeri;resimler;içe aktar;yönet;fotoğraflar;resimler;fotoğraf;yazdır;yayınla;çevir;paylaş;etiketler;video;
Photos is an easy-to-use, fast photo organizer. It allows you to import photos from your camera or disk, organize them by date and subject matter, even ratings. It also offers basic photo editing, like crop, red-eye correction, color adjustments, and straighten. Photos' non-destructive photo editor does not alter your master photos, making it easy to experiment and correct errors. Fotoğraflar kullanımı kolay, hızlı bir fotoğraf yöneticisidir. Bu uygulama sayesinde kamera ya da disklerinizden fotoğraf aktarabilir, onları tarih ve konularına göre hatta rating'lerine göre yönetebilirsiniz .Ayrıca basit fotoğraf düzenleme desteği ile fotoğraflarınızı, kesebilir, kırmızı göz düzeltmesi, renk düzenlemeleri ve düzleştirme yapabilirsiniz.
Photos supports JPEG, PNG, TIFF, and a variety of RAW file formats. Fotoğraflar JPEG, PNG, TIFF ve çeşitli RAW formatlarını destekler.
Minor updates: Küçük güncellemeler:
Redesigned app icon
Translation updates Çeviriler güncellendi
Fixes: Düzeltmeler:
Photos taken on the same day show under the same event
Replace all instances of "Shotwell" with "Photos"
Avoid a crash when importing videos
Focus photos on startup when previewing to fix navigating with left and right arrow keys
Fix a possible crash with invalid date and time info
Move Toggle Sidebar and Toggle Photo Info actions to the main menubutton
Draw selection rectangle when dragging to select
Show image titles in preview mode
Fix keyboard activation in tool windows Araç pencerelerindeki klavye aktivasyonu düzeltildi
Show saved state correctly in the context-menu İçerik menüsündeki kaydedilmiş durumu doğru şekilde göster
Add Open In menu to the photo viewer Fotoğraf görüntüleyiciye Birlikte Aç menüsü ekle
Add checkerboard behind semi-transparent photos in grid view Izgara görünümünde yarı saydam fotoğrafların arkasına dama tahtası ekle
Fix pasting in comment box Yorum kutusuna yapıştırma düzeltildi
Make sure we show the right apps in the Open In menu Birlikte Aç menüsünde doğru uygulamaları gösterdiğimizden emin ol
Redesign a large number of dialogs Çok sayıda iletişim kutusu yeniden tasarlandı
Fix building against latest gexiv2 En güncel gexiv2 sorunu düzeltildi
Use Granite.MessageDialog throughout Granite.MessageDialog'u baştan sona kullan
Use Gtk.FileChooserNative throughout Baştan sona Gtk.FileChooserNative kullanın
Minor bug fixes Küçük hata düzeltmeleri

Loading…

User avatar queeup

Translation changed

Photos / Photos (Extra)Turkish

Focus photos on startup when previewing to fix navigating with left and right arrow keys
 
6 months ago
User avatar queeup

New translation

Photos / Photos (Extra)Turkish

Focus photos on startup when previewing to fix navigating with left and right arrow keys
 
8 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was " ".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
po/extra/tr.po, string 17