Translation Read only

English
multimedia-photo-viewer
23/230
Context English Turkish State
Photo Viewer Fotoğraf Görüntüleyici
multimedia-photo-viewer multimedia-photo-viewer
Photos Fotoğraflar
Organize your photos Fotoğraflarınızı yönetin
io.elementary.photos io.elementary.photos
Photo Manager Fotoğraf Yöneticisi
album;cameras;crop;edit;enhance;export;gallery;images;import;organize;photographs;photos;pictures;photography;print;publish;rotate;share;tags;video; albüm;kameralar;kes;düzenle;arttır;dışa aktar;galeri;resimler;içe aktar;yönet;fotoğraflar;resimler;fotoğraf;yazdır;yayınla;çevir;paylaş;etiketler;video;
Photos is an easy-to-use, fast photo organizer. It allows you to import photos from your camera or disk, organize them by date and subject matter, even ratings. It also offers basic photo editing, like crop, red-eye correction, color adjustments, and straighten. Photos' non-destructive photo editor does not alter your master photos, making it easy to experiment and correct errors. Fotoğraflar kullanımı kolay, hızlı bir fotoğraf yöneticisidir. Bu uygulama sayesinde kamera ya da disklerinizden fotoğraf aktarabilir, onları tarih ve konularına göre hatta rating'lerine göre yönetebilirsiniz .Ayrıca basit fotoğraf düzenleme desteği ile fotoğraflarınızı, kesebilir, kırmızı göz düzeltmesi, renk düzenlemeleri ve düzleştirme yapabilirsiniz.
Photos supports JPEG, PNG, TIFF, and a variety of RAW file formats. Fotoğraflar JPEG, PNG, TIFF ve çeşitli RAW formatlarını destekler.
Fix keyboard activation in tool windows Araç pencerelerindeki klavye aktivasyonu düzeltildi
Show saved state correctly in the context-menu İçerik menüsündeki kaydedilmiş durumu doğru şekilde göster
Translation updates Çeviriler güncellendi
Add Open In menu to the photo viewer Fotoğraf görüntüleyiciye Birlikte Aç menüsü ekle
Add checkerboard behind semi-transparent photos in grid view Izgara görünümünde yarı saydam fotoğrafların arkasına dama tahtası ekle
Fix pasting in comment box Yorum kutusuna yapıştırma düzeltildi
Make sure we show the right apps in the Open In menu Birlikte Aç menüsünde doğru uygulamaları gösterdiğimizden emin ol
Redesign a large number of dialogs Çok sayıda iletişim kutusu yeniden tasarlandı

Loading…

User avatar danrabbit

Translation changed

Photos / Photos (Extra)Turkish

multimedia-photo-viewer
multimedyia-fphotoğraf-görüntüleyici-viewer
2 years ago
Comment added 2 years ago
User avatar ethem_gol

New translation

Photos / Photos (Extra)Turkish

multimedia-photo-viewer
multimedya-fotoğraf-görüntüleyici
2 years ago
Browse all component changes
User avatar danrabbit

Translation comment

This is an icon name, please do not translate this

6 months ago

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
ignore-same, read-only
String age
3 years ago
Source string age
6 months ago
Translation file
po/extra/tr.po, string 2