Translation

English
Singular
Switching developers will undo all changes you have made to this photo in Photos
Plural
Switching developers will undo all changes you have made to these photos in Photos
83/800
84/800

Plural formula: n != 1

Context English Danish State
_Shift photos/videos by the same amount _Flyt billeder/videoer på samme måde
Set _all photos/videos to this time Sæt _alle billeder til denne tid
_Modify original photo file _Ændr originale fotofil
_Modify original file _Ændr oprindelig fil
Original: %s Oprindelig:
%m/%d/%Y, %H:%M:%S %d/%m/%Y, %H:%M:%S
%m/%d/%Y, %I:%M:%S %p %d/%m/%Y, %H:%M:%S
Exposure time will be shifted forward by
%d %s, %d %s, %d %s, and %d %s.
Belysningstidspunkt vil blive flyttet fremad med
%d %s, %d %s, %d %s, og %d %s.
Exposure time will be shifted backward by
%d %s, %d %s, %d %s, and %d %s.
Belysningstidspunkt vil blive flyttet tilbage med
%d %s, %d %s, %d %s, og %d %s.
day dag
hour time
minute minut
second sekund
This will remove the tag "%s" from one photo. Continue? Dette vil fjerne mærkatet "%s" fra et billede. Fortsæt?
This will remove the smart album "%s". Continue? Dette vil fjerne smartalbummet "%s". Fortsæt?
Switching developers will undo all changes you have made to this photo in Photos Skift af udviklere vil slette alle ændringer, du har lavet på dette billede i Fotos
Are You Sure You Want to Switch Developers? Er Du SIkker På, At Du Ønsker At Skifte Udviklere?
_Switch Developer _Skift udvikler
Export Video Eksporter Video
Export Photo Eksporter billede
_Save _Gem
Export Photos Eksporter billeder
_Select _Vælg
Photos couldn't create a file for editing this photo because you do not have permission to write to %s. Fotos kunne ikke oprette en fil for redigering af dette foto, fordi du ikke har skriverettigheder for %s.
Unable to export the following photo due to a file error.

Kunne ikke eksportere følgende billede på grund af en filfejl.Would you like to continue exporting?


Vil du fortsætte med at eksportere?
Con_tinue For_tsæt
Save Details… Gem Detaljer…
Save Details Gem detaljer
(and %d more)
(og %d flere)
Import Results Report Importér resultatsrapport

Loading…

User avatar guano

New translation

Photos / PhotosDanish

Singular
Switching developers will undo all changes you have made to this photo in Photos
Plural
Switching developers will undo all changes you have made to these photos in Photos
Singular
Skift af udviklere vil slette alle ændringer, du har lavet på dette billede i ShotwellFotos
Plural
Skift af udviklere vil slette alle ændringer, du har lavet på disse billeder i ShotwellFotos
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Dialogs/Dialogs.vala:66
String age
2 years ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/da.po, string 250