Translation

English
Exposure time will be shifted backward by
%d %s, %d %s, %d %s, and %d %s.
80/730
Context English Danish State
Export Videos Eksporter Videoer
Cameras Kameraer
Camera Kamera
_Apply _Anvend
AM AM
PM PM
24 Hr 24 timer
_Shift photos/videos by the same amount _Flyt billeder/videoer på samme måde
Set _all photos/videos to this time Sæt _alle billeder til denne tid
_Modify original photo file _Ændr originale fotofil
_Modify original file _Ændr oprindelig fil
Original: %s Oprindelig:
%m/%d/%Y, %H:%M:%S %d/%m/%Y, %H:%M:%S
%m/%d/%Y, %I:%M:%S %p %d/%m/%Y, %H:%M:%S
Exposure time will be shifted forward by
%d %s, %d %s, %d %s, and %d %s.
Belysningstidspunkt vil blive flyttet fremad med
%d %s, %d %s, %d %s, og %d %s.
Exposure time will be shifted backward by
%d %s, %d %s, %d %s, and %d %s.
Belysningstidspunkt vil blive flyttet tilbage med
%d %s, %d %s, %d %s, og %d %s.
day dag
hour time
minute minut
second sekund
This will remove the tag "%s" from one photo. Continue? Dette vil fjerne mærkatet "%s" fra et billede. Fortsæt?
This will remove the smart album "%s". Continue? Dette vil fjerne smartalbummet "%s". Fortsæt?
Switching developers will undo all changes you have made to this photo in Photos Skift af udviklere vil slette alle ændringer, du har lavet på dette billede i Fotos
Are You Sure You Want to Switch Developers? Er Du SIkker På, At Du Ønsker At Skifte Udviklere?
_Switch Developer _Skift udvikler
Export Video Eksporter Video
Export Photo Eksporter billede
_Save _Gem
Export Photos Eksporter billeder
_Select _Vælg
Photos couldn't create a file for editing this photo because you do not have permission to write to %s. Fotos kunne ikke oprette en fil for redigering af dette foto, fordi du ikke har skriverettigheder for %s.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
String age
2 years ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/da.po, string 243