Translation

English
Export Photos
18/130
Context English Danish State
%m/%d/%Y, %I:%M:%S %p %d/%m/%Y, %H:%M:%S
Exposure time will be shifted forward by
%d %s, %d %s, %d %s, and %d %s.
Belysningstidspunkt vil blive flyttet fremad med
%d %s, %d %s, %d %s, og %d %s.
Exposure time will be shifted backward by
%d %s, %d %s, %d %s, and %d %s.
Belysningstidspunkt vil blive flyttet tilbage med
%d %s, %d %s, %d %s, og %d %s.
day dag
hour time
minute minut
second sekund
This will remove the tag "%s" from one photo. Continue? Dette vil fjerne mærkatet "%s" fra et billede. Fortsæt?
This will remove the smart album "%s". Continue? Dette vil fjerne smartalbummet "%s". Fortsæt?
Switching developers will undo all changes you have made to this photo in Photos Skift af udviklere vil slette alle ændringer, du har lavet på dette billede i Fotos
Are You Sure You Want to Switch Developers? Er Du SIkker På, At Du Ønsker At Skifte Udviklere?
_Switch Developer _Skift udvikler
Export Video Eksporter Video
Export Photo Eksporter billede
_Save _Gem
Export Photos Eksporter billeder
_Select _Vælg
Photos couldn't create a file for editing this photo because you do not have permission to write to %s. Fotos kunne ikke oprette en fil for redigering af dette foto, fordi du ikke har skriverettigheder for %s.
Unable to export the following photo due to a file error.

Kunne ikke eksportere følgende billede på grund af en filfejl.Would you like to continue exporting?


Vil du fortsætte med at eksportere?
Con_tinue For_tsæt
Save Details… Gem Detaljer…
Save Details Gem detaljer
(and %d more)
(og %d flere)
Import Results Report Importér resultatsrapport
Attempted to import %d file. Forsøgte at importere %d fil.
Of these, %d file was successfully imported. Ud af disse blev %d fil importeret.
Duplicate Photos/Videos Not Imported: Duplikerede billeder/videoer blev ikke importeret:
duplicates existing media item duplikerer eksisterende medieelement
Photos/Videos Not Imported Due to Camera Errors: Billeder/videoer blev ikke importeret på grund af kamerafejl:
error message: fejlmeddelelse:

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Dialogs/Dialogs.vala:125
String age
2 years ago
Source string age
5 months ago
Translation file
po/da.po, string 256