Translation

English
This will remove the smart album "%s". Continue?
46/480
Context English Danish State
24 Hr 24 timer
_Shift photos/videos by the same amount _Flyt billeder/videoer på samme måde
Set _all photos/videos to this time Sæt _alle billeder til denne tid
_Modify original photo file _Ændr originale fotofil
_Modify original file _Ændr oprindelig fil
Original: %s Oprindelig:
%m/%d/%Y, %H:%M:%S %d/%m/%Y, %H:%M:%S
%m/%d/%Y, %I:%M:%S %p %d/%m/%Y, %H:%M:%S
Exposure time will be shifted forward by
%d %s, %d %s, %d %s, and %d %s.
Belysningstidspunkt vil blive flyttet fremad med
%d %s, %d %s, %d %s, og %d %s.
Exposure time will be shifted backward by
%d %s, %d %s, %d %s, and %d %s.
Belysningstidspunkt vil blive flyttet tilbage med
%d %s, %d %s, %d %s, og %d %s.
day dag
hour time
minute minut
second sekund
This will remove the tag "%s" from one photo. Continue? Dette vil fjerne mærkatet "%s" fra et billede. Fortsæt?
This will remove the smart album "%s". Continue? Dette vil fjerne smartalbummet "%s". Fortsæt?
Switching developers will undo all changes you have made to this photo in Photos Skift af udviklere vil slette alle ændringer, du har lavet på dette billede i Fotos
Are You Sure You Want to Switch Developers? Er Du SIkker På, At Du Ønsker At Skifte Udviklere?
_Switch Developer _Skift udvikler
Export Video Eksporter Video
Export Photo Eksporter billede
_Save _Gem
Export Photos Eksporter billeder
_Select _Vælg
Photos couldn't create a file for editing this photo because you do not have permission to write to %s. Fotos kunne ikke oprette en fil for redigering af dette foto, fordi du ikke har skriverettigheder for %s.
Unable to export the following photo due to a file error.

Kunne ikke eksportere følgende billede på grund af en filfejl.Would you like to continue exporting?


Vil du fortsætte med at eksportere?
Con_tinue For_tsæt
Save Details… Gem Detaljer…
Save Details Gem detaljer
(and %d more)
(og %d flere)

Loading…

User avatar Rantyrant

New translation

Photos / PhotosDanish

This will remove the smart album "%s". Continue?
Dette vil fjerne smartalbummet "%s". Fortsæt?
11 months ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
Source string location
src/Dialogs/Dialogs.vala:58
String age
a year ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/da.po, string 249