Translation

English
Photos can only access the camera when it's unlocked. Please close any other application using the camera and try again.
143/1200
Context English Dutch State
Unable to unmount camera. Try unmounting the camera from the file manager. Kon camera niet ontkoppelen. Probeer de camera via bestandsbeheer te ontkoppelen.
Hide photos already imported Verberg foto's die al geïmporteerd zijn
Only display photos that have not been imported Toon alleen foto's die nog niet geïmporteerd zijn
_Titles _Titels
Import _Selected _Selectie importeren
Import _All _Alles importeren
Starting import, please wait… Importeren wordt gestart, een moment geduld…
Display the title of each photo Toon de titel van elke foto
Import the selected photos into your library Importeer de geselecteerde foto's naar uw bibliotheek
Import all the photos into your library Importeer alle foto's naar uw bibliotheek
The Camera Cannot Be Accessed While Mounted De camera is niet toegankelijk terwijl deze gekoppeld is aan het bestandssysteem
Photos needs to unmount the camera from the filesystem in order to access it. Photo's moet de camera ontkoppelen van het bestandssysteem om toegang tot de camera te kunnen krijgen.
_Unmount _Ontkoppelen
Please unmount the camera. Ontkoppel de camera.
The Camera Is Locked By Another Application De camera is vergrendeld door een andere toepassing
Photos can only access the camera when it's unlocked. Please close any other application using the camera and try again. Foto's kan alleen toegang krijgen tot de camera als deze ontgrendeld is. Sluit alle applicaties die de camera gebruiken en probeer het opnieuw.
Please close any other application using the camera. Sluit alle andere applicaties af die de camera gebruiken.
Unable to fetch previews from the camera:
%s
Kon geen voorbeelden ophalen vanaf de camera:
%s
Unmounting… Ontkoppelen…
Fetching photo information Ophalen van foto-informatie
Fetching preview for %s Voorbeeld ophalen voor %s
Unable to lock camera: %s Kan de camera niet vergrendelen: %s
Delete this photo from camera? Deze foto van de camera verwijderen?
Delete this video from camera? Deze video van de camera verwijderen?
Delete this photo/video from camera? Deze foto/video van de camera verwijderen?
Delete these files from camera? Dit bestand van de camera verwijderen?
Delete Verwijderen
_Keep _Bewaren
Removing photos/videos from camera Foto's/video's verwijderen van de camera
Unable to delete %d photo/video from the camera due to errors. Kon %d foto/video niet van de camera verwijderen wegens een probleem.
Importing… Importeren…

Loading…

User avatar dennis1248

Translation changed

Photos / PhotosDutch

Photos can only access the camera when it's unlocked. Please close any other application using the camera and try again.
Foto's kan alleen toegang krijgen tot de camera als deze ontgrendeld is. Sluit alle toepassingenapplicaties die de camera gebruiken en probeer het opnieuw.
4 months ago
User avatar Jaimie85

New translation

Photos / PhotosDutch

Photos can only access the camera when it's unlocked. Please close any other application using the camera and try again.
De camera is vergrendeld door een andere toepassing. Foto's kan alleen toegang krijgen tot de camera als deze ontgrendeld is. Sluit alle toepassingen die de camera gebruiken en probeer het opnieuw.
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/ImportPage.vala:1109
String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nl.po, string 549