Translation

Singular
This will remove the photo from the library. Continue?
Plural
This will remove %d photos from the library. Continue?
English
Singular
This will remove the photo from the library. Continue?
Plural
This will remove %d photos from the library. Continue?
72/540
71/540
72/540
72/540

Plural formula: n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3

Context English Slovenian State
1 video skipped due to user cancel:
%d videoposnetki so bili izpuščeni zaradi preklica uporabnika:
1 photo/video skipped due to user cancel:
%d fotografije/videoposnetki so bili izpuščeni zaradi preklica uporabnika:
1 file skipped due to user cancel:
%d datoteke so bili preskočene zaradi preklica uporabnika:
1 photo successfully imported.
%d fotografije so uspešno uvožene.
1 video successfully imported.
%d videoposnetkov so bili uspešno uvoženi.
1 photo/video successfully imported.
%d fotografije/videoposnetki so bili uspešno uvoženi.
No photos or videos imported.
Fotografije ali videoposnetki niso bili uvoženi.
Import Complete Uvoz je končan
_Done _Končano
Name: Ime:
Revert External Edit? Ali želite povrniti zunanje urejanje?
This will destroy all changes made to the external file. Continue? To bo uničilo vse spremembe narejene na zunanji datoteki. Ali želite nadaljevati?
Re_vert External Edit Po_vrni zunanje urejanje
Remove Photo From Library Odstrani fotografijo iz knjižnice
Remove Photos From Library Odstrani fotografije iz knjižnice
This will remove the photo from the library. Continue? To bo odstranilo %d fotografije iz knjižnice. Ali naj program nadaljuje?
_Remove _Odstrani


And %d other.


In %d druge.
Photos can copy the photos into your library folder or it can import them without copying. Fotografije lahko kopira ali premakne fotografije v mapo vaše knjižnice, ali pa jih uvozi brez kopiranja.
Import to Library Uvozi v knjižnico
Co_py Photos _Kopiraj fotografije
_Import in Place _Uvozi na mesto
Remove From Library Odstrani iz knjižnice
Removing Photo From Library Odstranjevanje fotografije iz knjižnice
The photo or video cannot be deleted. %d fotografij/videoposnetkov ni mogoče izbrisati.
Unmodified Nespremenjeno
Current Trenutno
_Format: _Vrsta zapisa:
_Quality: _Kakovost:
_Scaling constraint: Omejitev _spremembe velikosti:
_Size in pixels: Skrij informacije
User avatar anonymous

Suggestion added

One
To bo odstranilo fotografijo iz knjižnice. Ali naj program nadaljuje?
Two
To bo odstranilo dve fotografiji iz knjižnice. Ali naj program nadaljuje?
Few
To bo odstranilo izbrane fotografije iz knjižnice. Ali naj program nadaljuje?
Other
To bo odstranilo %d fotografiji iz knjižnice. Ali naj program nadaljuje?

Suggested change:

One
To bo odstranilo %d fotografijeo iz knjižnice. Ali naj program nadaljuje?
Two
To bo odstranilo %dve fotografiji iz knjižnice. Ali naj program nadaljuje?
Few
To bo odstranilo %dizbrane fotografijoe iz knjižnice. Ali naj program nadaljuje?
Other
To bo odstranilo %d fotografiji iz knjižnice. Ali naj program nadaljuje?

Failing checks:

C format a year ago

Loading…

User avatar None

Suggestion added

Photos / PhotosSlovenian

Singular
This will remove the photo from the library. Continue?
Plural
This will remove %d photos from the library. Continue?
One
To bo odstranilo fotografijo iz knjižnice. Ali naj program nadaljuje?
Two
To bo odstranilo dve fotografiji iz knjižnice. Ali naj program nadaljuje?
Few
To bo odstranilo izbrane fotografije iz knjižnice. Ali naj program nadaljuje?
Other
To bo odstranilo %d fotografiji iz knjižnice. Ali naj program nadaljuje?
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Slovenian
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
Source string location
src/Dialogs/Dialogs.vala:839
String age
2 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/sl.po, string 315