Translation

English
elementary, Inc.
16/160
Context English Czech State
Show details for errors if they occur Zobrazování podrobností pro chyby, pokud se vyskytnou
Fix minor visual issues with selection items Oprava drobných vizuálních problémů s položkami výběru
Close when pressing the Escape key Zavřít při stisku klávesy Esc
Revert from redacted font as soon as possible to avoid getting stuck in some situations Vrátit zpět z redigovaného písma co možná nejdříve aby se zabránilo zatuhnutí v některých situacích
Always respect delay setting Vždy respektovat nastavení prodlevy
Increase minimum timeout to 300 Zvednut minimální časový limit na 300
Fix Alt+F4 key behavior Oprava chování klávesové zkratky Alt+F4
Icons now represent the capture area options Ikony nyní představují volby oblasti k zachycení
Minor bug fixes Opravy menších chyb
Fix ESC key behavior Oprava chování klávesy Esc
Append scaling factor to filename Přidávání měřítka zobrazení k názvu souboru
New default folder to save screenshots Nová výchozí složka pro ukládání snímků obrazovky
Remember main window position for reappearing window Zapamatování pozice hlavního okna pro znovu se opakující okno
Play shutter sound when a screenshot is taken Při pořizování snímku obrazovky přehrát zvuk závěrky
Fix extra black area on HiDPI screenshots Oprava přebytečné černé oblasti na HiDPI snímcích
elementary, Inc. elementary, Inc.
io.elementary.screenshot io.elementary.screenshot
Snapshot;Screenshot; Momentka;Snímek obrazovky;Snapshot;Screenshot;
Screenshot of the Whole Screen Snímek celé obrazovky
Screenshot of the Current Window Snímek aktuálního okna
Screenshot of a Selected Area Snímek vybrané oblasti

Loading…

User avatar p-bo

Translation changed

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

elementary, Inc.
elementary LLC, Inc.
4 months ago
User avatar None

Source string changed

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

elementary LLC, Inc.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
ignore-same
Source string location
data/screenshot.appdata.xml.in:187
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/extra/cs.po, string 27