Translation

English
System Settings
15/150
Context English Turkish State
System Settings Sistem Ayarları
Change system and user settings Sistem ve kullanıcı ayarlarını değiştir
preferences-desktop preferences-desktop
Center;Control;Panel;Preferences;System; Merkez;Kontrol;Panel;Tercihler;Sistem;Center;Control;Preferences;System;
A system settings application that focuses on modularity and simplicity. Modülerlik ve basitliğe odaklanan bir sistem ayarları uygulaması.
Updated translations Çeviriler güncellendi
Add multitouch navigation gestures Çok noktalı dokunma ile gezinme hareketleri eklendi
Better support smaller displays Daha küçük ekranlar şimdi daha iyi destekleyniyor
Remove old GNOME Control Center compatibility layer Eski GNOME Kontrol Merkezi uyumluluk katmanı kaldırıldı
Stability and performance improvements Kararlılık ve Performans iyileştirmeleri
Redesign search results view Arama sonuçları görünümü yeniden tasarlandı
Tab key moves focus out of search Sekme tuşu, odağı arama dışına taşır
Fix an issue that prevented tiling on small displays Küçük ekranlarda döşemeyi engelleyen bir sorun düzeltildi
Fix an issue with restoring the correct window size Doğru pencere boyutuna geri dönme ile ilgili bir sorun düzeltildi
Make the category grid fill the available space when maximized Tam ekran yapıldığında kategori ızgarasının kullanılabilir alanını doldur
Pressing the "Down" arrow key from the search box correctly focuses the first row Arama kutusunda "Aşağı" ok tuşuna basılması, ilk satırı doğru şekilde odaklar
User avatar anonymous

Suggestion added

Dizge Ayarları

Suggested change:

SistemDizge Ayarları

Failing checks:

Inconsistent a year ago
User avatar anonymous

Suggestion added

Dizge Ayarları

Suggested change:

SistemDizge Ayarları

Failing checks:

Inconsistent a year ago
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Switchboard/Switchboard (Extra)
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Switchboard/Switchboard

Loading…

User avatar None

Suggestion added

Switchboard / Switchboard (Extra)Turkish

System Settings
Dizge Ayarları
3 years ago
User avatar None

Suggestion added

Switchboard / Switchboard (Extra)Turkish

System Settings
Dizge Ayarları
3 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There are 2 suggestions for this string.

View

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/extra/tr.po, string 1