Translation

English
Added support for dark style manufacturer logos
0/470
Context English Czech State
System Systém
View operating system and hardware information Zobrazit informace o operačním systému a hardwaru
New features: Nové funkce:
Added support for dark style manufacturer logos
Added support for offline firmware updates
Minor updates: Drobné aktualizace:
Updated translations Aktualizovány překlady
Use formatted device name when available Když je k dispozici, je použit formátovaný název zařízení
Display more information for certain GPUs, including Intel® Xe Graphics Zobrazování dalších informací pro určité grafické čipy, včetně Intel® Xe Graphics
Redesign and new features: Předělání a nové funkce:
Rename from About to System Přejmenováno z O systému
Split Hardware and Operating System info into their own tabs Rozdělení Hardware a Operačního systému do oddělených panelů
Redesign the Operating System tab with clearer links and buttons Předělán panel Operační systém – lépe uspořádané odkazy a tlačítka
Add a Firmware view to manage device firmware updates Přidáno zobrazení Firmware pro správu aktualizací firmware
More information: Další informace:
Provide information for ARM CPUs Poskytování informací o procesorech platformy ARM
Provide information for more types of Graphics Poskytovány informace pro více typů grafického zobrazování
Fixes: Opravy:
Fix an issue where the view was destroyed early when navigating away Opraven problém kdy pohled byl při odchodu zlikvidován příliš brzy

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
po/extra/cs.po, string 4