Translation

English
Minor updates:
20/140
Context English Turkish State
System Sistem
View operating system and hardware information İşletim sistemini ve donanım bilgilerini görüntüle
New features: Yeni özellikler:
Added support for dark style manufacturer logos
Added support for offline firmware updates
Minor updates: Küçük güncellemeler:
Updated translations Çeviriler güncellendi
Use formatted device name when available
Display more information for certain GPUs, including Intel® Xe Graphics
Redesign and new features: Yeniden tasarım ve yeni özellikler:
Rename from About to System Hakkında, Sistem olarak yeniden adlandırıldı
Split Hardware and Operating System info into their own tabs Donanım ve İşletim Sistemi bilgileri kendi sekmelerine ayrıldı
Redesign the Operating System tab with clearer links and buttons İşletim Sistemi sekmesini daha net bağlantılar ve düğmelerle yeniden tasarladık
Add a Firmware view to manage device firmware updates Cihaz üretici yazılımı güncellemelerini yönetmek için bir Üretici Yazılımı görünümü eklendi
More information: Daha fazla bilgi:
Provide information for ARM CPUs ARM CPU'lar için bilgi sağlar
Provide information for more types of Graphics Daha çok ekran kartı türü için bilgi sağlar
Fixes: Düzeltmeler:
Fix an issue where the view was destroyed early when navigating away Sayfadan ayrılmadan önce görünümün erken yok olmasına neden olan bir sorun düzeltildi
Fix system memory calculation Sistem belleği hesaplaması düzeltildi
Ellipsize long hardware names Uzun donanım adları kısaltıldı
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Switchboard/System Plug (Extra)
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Switchboard/Mouse & Touchpad Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Notifications Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Screen Time & Limits Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Printers Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Power Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Online Accounts Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Locale Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Security & Privacy Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Display Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/User Accounts Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Universal Access Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Keyboard Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Applications Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Sound Plug (Extra)

Loading…

User avatar queeup

Translation changed

Switchboard / System Plug (Extra)Turkish

Minor updates:
Küçük güncellemeler:
10 months ago
Minor updates:
Küçük güncellemeler:
10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
po/extra/tr.po, string 6