Translation

English
Redesign and new features:
35/260
Context English Turkish State
System Sistem
View operating system and hardware information İşletim sistemini ve donanım bilgilerini görüntüle
Minor updates: Küçük güncellemeler:
Use formatted device name when available  
Display more information for certain GPUs, including Intel® Xe Graphics  
Updated translations Çeviriler güncellendi
Redesign and new features: Yeniden tasarım ve yeni özellikler:
Rename from About to System Hakkında, Sistem olarak yeniden adlandırıldı
Split Hardware and Operating System info into their own tabs Donanım ve İşletim Sistemi bilgileri kendi sekmelerine ayrıldı
Redesign the Operating System tab with clearer links and buttons İşletim Sistemi sekmesini daha net bağlantılar ve düğmelerle yeniden tasarladık
Add a Firmware view to manage device firmware updates Cihaz üretici yazılımı güncellemelerini yönetmek için bir Üretici Yazılımı görünümü eklendi
More information: Daha fazla bilgi:
Provide information for ARM CPUs ARM CPU'lar için bilgi sağlar
Provide information for more types of Graphics Daha çok ekran kartı türü için bilgi sağlar
Fixes: Düzeltmeler:
Fix an issue where the view was destroyed early when navigating away Sayfadan ayrılmadan önce görünümün erken yok olmasına neden olan bir sorun düzeltildi
Fix system memory calculation Sistem belleği hesaplaması düzeltildi
Ellipsize long hardware names Uzun donanım adları kısaltıldı
Performance improvements Performans iyileştirmeleri

Loading…

User avatar queeup

Translation changed

Switchboard / System Plug (Extra)Turkish

Redesign and new features:
İşaretçi hızı kaydırıcılarına daha fazla nokta eklendiYeniden tasarım ve yeni özellikler:
4 months ago
Redesign and new features:
İşaretçi hızı kaydırıcılarına daha fazla nokta eklendi
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
po/extra/tr.po, string 7