Translation

English
Update for OS 7
0/150
Context English Slovak State
Keyboard Settings Nastavenia klávesnice
Configure keyboard behavior, layouts, and shortcuts Nastavujte správanie klávesnice, rozloženie a klávesové skratky
Minor updates: Menšie aktualizácie:
Update for OS 7
Updated translations Aktualizované preklady
New features: Nové funkcie:
Open Multitasking View with Super Otvorte Zobrazenie úloh s klávesou Super
Redesigned custom shortcuts view Prerobený vzhľad zobrazenia vlastných skratiek
On-screen keyboard switch in Layouts tab Prepínač klávesnice na obrazovke v karte Rozloženie
Ensure IBus automatically starts on login when needed Zabezpečené, že sa IBus automaticky spustí pri prihlásení, ak je to potrebné
Add Layout popover is now a dialog Vyskakovacie okno Pridať rozloženie je po novom dialóg
Guarantee we always have at least one layout Garantovať, že je vždy dostupné aspoň jedno rozloženie
Improvements to ibus and xkb layouts Vylepšenia rozložení ibus a xkb
Shortcut description for "Play" is now "Play/Pause" Popis klávesovej skratky pre „Prehrať“ je teraz „Prehrať/pozastaviť“
Fix an issue where some shortcuts would incorrectly show as disabled Opravený problém, keď sa niektoré skratky nesprávne zobrazovali ako zakázané
Add a view to configure input methods Pridané zobrazenie pre nastavovanie metód vstupu
New "Workspaces" icon Nová ikona „Pracovné plochy“
Exclude Space from single-key shortcuts Vynechanie medzerníka zo skratiek s iba jednou klávesou
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Not translated Switchboard/Keyboard Plug (Extra)
The following string has the same context and source.
Propagated Not translated Switchboard/Mouse & Touchpad Plug (Extra)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
po/extra/sk.po, string 4