Translation

English
Minor updates:
19/140
Context English Czech State
Language & Region Settings Místní a jazyková nastavení
Manage languages, and configure region and format Spravujte jazyky, nastavte region a místní formáty
Fixes: Opravy:
Translate authentication dialog description text
Improvements:
Central Kurdish is now available as an installable language
Support installation and removal of languages with 3-letter codes Podpora místních a jazykových nastavení s třípísmenkovými kódy
Ensure "Formats" dropdown remains correct after installing or removing languages Zajištěno, že rozbalovací nabídka „Formáty“ zůstane správná po instalaci nebo odebrání jazyků
Support locales with 3-letter codes Podpora místních a jazykových nastavení s třípísmenkovými kódy
Minor updates: Drobné aktualizace:
Better support for non-Ubuntu based distributions Lepší podpora pro distribuce nezaložené na Ubuntu
Updated translations Aktualizovány překlady
Fix an issue with cancelling language installation Oprava problému při přerušení instalace jazyka
Redesigned Install Language popover Předělaný vyskakovací dialog po najetí ukazatelem myši, určený pro instalaci jazyka
Asks for permission when needed. No more extra InfoBar V případě potřeby si vyžádat oprávnění. Už bez dalšího informačního pruhu
Installtion progress InfoBar is now a Dialog Informační lišta o postupu instalace je nyní dialog
Language list properly updates when adding or removing languages Seznam jazyků se správně aktualizuje po přidání nebo odebrání jazyků
Manage locale settings Spravujte nastavení místního prostředí
Authentication is required to manage locale settings Pro správu nastavení prostředí je vyžadováno ověření se
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Switchboard/Locale Plug (Extra)
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Switchboard/Mouse & Touchpad Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Notifications Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Screen Time & Limits Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Printers Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Power Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Online Accounts Plug (Extra)
Propagated Not translated Switchboard/Wacom Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Security & Privacy Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Display Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/System Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/User Accounts Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Universal Access Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Keyboard Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Applications Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Sound Plug (Extra)

Loading…

User avatar p-bo

Translation changed

Switchboard / Locale Plug (Extra)Czech

Minor updates:
Malé změnyDrobné aktualizace:
8 months ago
User avatar p-bo

Suggestion accepted

Switchboard / Locale Plug (Extra)Czech

Minor updates:
Drobné aktualizaceMalé změny:
8 months ago
Minor updates:
Drobné aktualizace:
8 months ago
Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
po/extra/cs.po, string 10