Translation

English
Minor updates:
19/140
Context English Czech State
Online Accounts Settings Nastavení online účtů
Manage online accounts and connected applications Spravovat online účty a propojené aplikace
New features: Nové funkce:
Added offline support for CalDAV accounts
Choose refresh rate for IMAP Zvolte četnost opětovného načítání pro IMAP
Minor updates: Drobné aktualizace:
Updated translations Aktualizovány překlady
Edit saved CalDAV accounts Možnost upravování uložených CalDAV účtů
Fixes: Opravy:
Dim window when creating a new IMAP account Při vytváření nového IMAP účtu ztmaveno okno
Make sure the refresh interval for an IMAP account is set Ověřte že je nastavený interval opakovaného načítání pro IMAP účet
Fix adding, editing, and removing lists in CalDAV apps like Tasks Opraveno přidávání, upravování a odebírání seznamů v CalDAV aplikacích jako jsou Úkoly
Make sure you can always navigate next by pressing the Enter key Zajištěno, že vždy bude možné se pohybovat na následující položky stisknutím klávesy Enter
Close dialogs when pressing the Escape key Zavírání dialogů stiskem klávesy Esc
Use a more complete list of authentication methods for IMAP Použit úplnější seznam metod ověřování se pro IMAP
Edit saved IMAP accounts Upravování uložených IMAP účtů
Automatically detect authentication method for IMAP Automatické zjišťován metody ověřování se pro IMAP
Verify login credentials when saving IMAP accounts Při ukládání IMAP účtů jsou ověřovány přihlašovací údaje k nim
Set up Archive, Drafts, Sent, and Templates folders for IMAP Nastavení složek pro Archiv, Koncepty, Odeslané a Šablony pro IMAP
Close "Add Account" popover when an item is selected Po vybrání položky zavřít dialog „Přidat účet“
Complete redesign Úplné předělání
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Switchboard/Online Accounts Plug (Extra)
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Switchboard/Mouse & Touchpad Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Notifications Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Screen Time & Limits Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Printers Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Power Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Locale Plug (Extra)
Propagated Not translated Switchboard/Wacom Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Security & Privacy Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Display Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/System Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/User Accounts Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Universal Access Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Keyboard Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Applications Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Sound Plug (Extra)

Loading…

Minor updates:
Malé změnyDrobné aktualizace:
8 months ago
Minor updates:
Drobné aktualizaceMalé změny:
8 months ago
Minor updates:
Drobné aktualizace:
8 months ago
Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
12 months ago
Source string age
12 months ago
Translation file
po/extra/cs.po, string 6