Translation

English
Screen Time & Limits Settings
42/330
Context English Turkish State
Screen Time & Limits Settings Ekran Zaman Aşımı ve Sınırlarının Ayarları
Configure time limits and restrict application usage Zaman sınırlamasını ve uygulama kullanımını kısıtlamasını yapılandırın
Fixes: Düzeltmeler:
Set default Screen Time from midnight to midnight to prevent accidental lockouts Yanlışlıkla kilitlenmeleri önlemek için varsayılan Ekran Zaman Aşımı gece yarısından gece yarısına ayarlandı
Improve reliability of app blocking Uygulama engellemenin güvenilirliği artırıldı
Support blocking Flatpak apps Flatpak uygulamalarını engelleme desteği eklendi
Minor updates: Küçük güncellemeler:
Clarify how Screen Time limits work and when they take effect Ekran Zaman Aşımı sınırlarının nasıl çalıştığı ve ne zaman yürürlüğe gireceği belirtildi
New colorful avatar fallback Yeni renkli avatar yedeği eklendi
Updated translations Çeviriler güncellendi
Rename to Screen Time & Limits Ekran Zaman Aşımı ve Sınırları olarak yeniden adlandırıldı
Show your own account Kendi hesabını göster
Redesign the app chooser Uygulama seçici yeniden tasarlandı
Redesign the Screen Time view Ekran Zaman Aşımı görünümünü yeniden tasarlandı
Fix an issue with removing URLs from restricted websites URL'lerin kısıtlanmış web sitelerinden kaldırılmasıyla ilgili bir sorun düzeltildi
Reliably apply time restrictions Zaman kısıtlamaları daha güvenilir bir şekilde uygulandı

Loading…

Screen Time & Limits Settings
Ekran Zaman Aşımı ve Sınırlarının Ayarları
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/extra/tr.po, string 1