Translation

English
Updated translations
21/200
Context English Turkish State
Screen Time & Limits Settings Ekran Zaman Aşımı ve Sınırlarının Ayarları
Configure time limits and restrict application usage Zaman sınırlamasını ve uygulama kullanımını kısıtlamasını yapılandırın
Fixes: Düzeltmeler:
Set default Screen Time from midnight to midnight to prevent accidental lockouts Yanlışlıkla kilitlenmeleri önlemek için varsayılan Ekran Zaman Aşımı gece yarısından gece yarısına ayarlandı
Improve reliability of app blocking Uygulama engellemenin güvenilirliği artırıldı
Support blocking Flatpak apps Flatpak uygulamalarını engelleme desteği eklendi
Minor updates: Küçük güncellemeler:
Clarify how Screen Time limits work and when they take effect Ekran Zaman Aşımı sınırlarının nasıl çalıştığı ve ne zaman yürürlüğe gireceği belirtildi
New colorful avatar fallback Yeni renkli avatar yedeği eklendi
Updated translations Çeviriler güncellendi
Rename to Screen Time & Limits Ekran Zaman Aşımı ve Sınırları olarak yeniden adlandırıldı
Show your own account Kendi hesabını göster
Redesign the app chooser Uygulama seçici yeniden tasarlandı
Redesign the Screen Time view Ekran Zaman Aşımı görünümünü yeniden tasarlandı
Fix an issue with removing URLs from restricted websites URL'lerin kısıtlanmış web sitelerinden kaldırılmasıyla ilgili bir sorun düzeltildi
Reliably apply time restrictions Zaman kısıtlamaları daha güvenilir bir şekilde uygulandı
Manage Screen Time and Limits Ekran Zaman Aşımı ve Sınırları Yönetin
Authentication is required to change Screen Time and Limits Ekran Zaman Aşımı ve Sınırlarını değiştirmek için kimlik doğrulama gerekir
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Switchboard/Screen Time & Limits Plug (Extra)
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Switchboard/Mouse & Touchpad Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Notifications Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Sharing Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Networking Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Printers Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Power Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Online Accounts Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Locale Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Switchboard (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Date & Time Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Bluetooth Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Display Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/System Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Desktop Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/User Accounts Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Universal Access Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Keyboard Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Applications Plug (Extra)
Propagated Translated Switchboard/Sound Plug (Extra)

Loading…

Updated translations
Çeviriler güncellendi
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information