Translation

English
Add volume slider event sound
0/290

Glossary

English Gikuyu
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data/sound.appdata.xml.in:38
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/extra/ki.po, string 6