Translation

English
Typing Delay length
28/190
Context English Polish State
Accessibility Features Funkcje ułatwienia dostępu
Audio Dźwięk
Hearing Słyszenie
Visual Alerts Alarmy wizualne
Flash screen Migający ekran
Screen Reader Czytnik ekranowy
Audio descriptions Opisy dźwiękowe
keyboard shortcut skrót klawiszowy
Typing Pisanie
On-screen keyboard Klawiatura ekranowa
Typing Delays Opóźnienie pisania
Delay between key presses (slow keys) Opóźnienie pomiędzy naciśnięciami klawiszy (powolne klawisze)
Beep when a key is pressed Sygnał dźwiękowy, gdy klawisz jest naciśnięty
Beep when a key is accepted Sygnał dźwiękowy po akceptacji klawisza
Beep when a key is rejected Sygnał dźwiękowy po odrzuceniu klawisza
Typing Delay length Długość opóźnienia w pisaniu
Fast Typing Szybkie pisanie
Ignore fast duplicate keypresses (bounce keys) Ignoruj szybkie zduplikowane naciśnięcia klawiszy (odskakujące klawisze)
Fast Typing Delay length Długość opóźnienia w szybkim pisaniu
Keyboard Klawiatura
Beep when a lock key is pressed Odtwórz dźwięk, kiedy klawisz blokady jest naciśnięty
Use modifier keys in sequence (sticky keys) Użyj klawiszy modyfikujących w sekwencji (klawisze trwałe)
Beep when a modifier key is pressed Odtwórz dźwięk, kiedy klawisz modyfikujący jest naciśnięty
, ,
Provide audio descriptions for items on the screen Dostarcz opisy dźwiękowe dla przedmiotów na ekranie
Keyboard shortcut Skróty klawiszowe
Sound settings… Ustawienia dźwięku…
Lock Keys Zablokowane klawisze
Modifier Keys Klawisze modyfikujące
Keyboard settings… Ustawienia klawiatury…
On-screen keyboard settings… Ustawienia klawiatury ekranowej…

Loading…

Typing Delay length
ODługość opóźnieniea w pisaniau
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Plug.vala:153
String age
3 years ago
Source string age
10 months ago
Translation file
po/pl.po, string 21