Translation

English
Keyboard
10/100
Context English Polish State
Flash screen Migający ekran
Screen Reader Czytnik ekranowy
Audio descriptions Opisy dźwiękowe
keyboard shortcut skrót klawiszowy
Typing Pisanie
On-screen keyboard Klawiatura ekranowa
Typing Delays Opóźnienie pisania
Delay between key presses (slow keys) Opóźnienie pomiędzy naciśnięciami klawiszy (powolne klawisze)
Beep when a key is pressed Sygnał dźwiękowy, gdy klawisz jest naciśnięty
Beep when a key is accepted Sygnał dźwiękowy po akceptacji klawisza
Beep when a key is rejected Sygnał dźwiękowy po odrzuceniu klawisza
Typing Delay length Długość opóźnienia w pisaniu
Fast Typing Szybkie pisanie
Ignore fast duplicate keypresses (bounce keys) Ignoruj szybkie zduplikowane naciśnięcia klawiszy (odskakujące klawisze)
Fast Typing Delay length Długość opóźnienia w szybkim pisaniu
Keyboard Klawiatura
Beep when a lock key is pressed Odtwórz dźwięk, kiedy klawisz blokady jest naciśnięty
Use modifier keys in sequence (sticky keys) Użyj klawiszy modyfikujących w sekwencji (klawisze trwałe)
Beep when a modifier key is pressed Odtwórz dźwięk, kiedy klawisz modyfikujący jest naciśnięty
, ,
Provide audio descriptions for items on the screen Dostarcz opisy dźwiękowe dla przedmiotów na ekranie
Keyboard shortcut Skróty klawiszowe
Sound settings… Ustawienia dźwięku…
Lock Keys Zablokowane klawisze
Modifier Keys Klawisze modyfikujące
Keyboard settings… Ustawienia klawiatury…
On-screen keyboard settings… Ustawienia klawiatury ekranowej…
Delay length Długość opóźnienia
Interaction Interakcja
Component Translation Difference to current string
This translation Translated Switchboard/Universal Access Plug
The following strings have the same context and source.
Translated Switchboard/Bluetooth Plug
Translated Switchboard/Keyboard Plug

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
10 months ago
Translation file
po/pl.po, string 25