Translation

English
Beep when a key is pressed
28/260
Context English Slovak State
More accessibility features can be found throughout System Settings. Viac funkcií prístupnosti nájdete v rôznych častiach Nastavení systému.
Check the relevant settings pages or search from the All Settings screen. Skontrolujte súvisiace stránky nastavení alebo použite políčko vyhľadávania vo Všetkých nastaveniach.
Show in Panel Zobraziť v paneli
Accessibility Features Funkcie prístupnosti
Audio Zvuk
Hearing Sluch
Visual Alerts Vizuálne upozornenia
Flash screen Prebliknúť obrazovku
Screen Reader Čítačka obrazovky
Audio descriptions Zvukové popisy
keyboard shortcut klávesová skratka
Typing Písanie
On-screen keyboard Klávesnica na obrazovke
Typing Delays Oneskorenie písania
Delay between key presses (slow keys) Oneskorenie medzi stlačenými klávesami (pomalé klávesy)
Beep when a key is pressed Zapípať pri stlačení klávesy
Beep when a key is accepted Zapípať pri prijatí klávesy
Beep when a key is rejected Zapípať pri odmietnutí klávesy
Typing Delay length Oneskorenie pri písaní
Fast Typing Rychlé písanie
Ignore fast duplicate keypresses (bounce keys) Ignorovať rýchle duplicitne stlačené klávesy (odskakujúce klávesy)
Fast Typing Delay length Oneskorenie pri rýchlom písaní
Keyboard Klávesnica
Beep when a lock key is pressed Zapípať pri stlačení zamykacej klávesy
Use modifier keys in sequence (sticky keys) Použiť modifikačné klávesy za sebou (lepkavé klávesy)
Beep when a modifier key is pressed Zapípať pri stlačení modifikačnej klávesy
, ,
Provide audio descriptions for items on the screen Poskytnúť zvukový popis položiek na obrazovke
Keyboard shortcut Klávesová skratka
Sound settings… Nastavenia zvuku…
Lock Keys Zamykacie klávesy

Loading…

Beep when a key is pressed
PípnuZapípať pri stlačení klávesy
3 months ago
Beep when a key is pressed
Pípnuť keď je klávesa stlačenápri stlačení klávesy
3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
10 months ago
Translation file
po/sk.po, string 18