Translation

English
Ignore fast duplicate keypresses (bounce keys)
66/460
Context English Slovak State
Hearing Sluch
Visual Alerts Vizuálne výstrahy
Flash screen
Screen Reader Čítačka obrazovky
Audio descriptions
keyboard shortcut Klávesové skratky
Typing Písanie
On-screen keyboard Klávesnica na obrazovke
Typing Delays Oneskorenie písania
Delay between key presses (slow keys) Oneskorenie medzi stlačenými klávesami (pomalé klávesy)
Beep when a key is pressed Pípnuť keď je klávesa stlačená
Beep when a key is accepted Zapípať pri prijatí klávesy
Beep when a key is rejected Zapípať pri odmietnutí klávesy
Typing Delay length Dĺžka oneskorenia
Fast Typing Rychlé písanie
Ignore fast duplicate keypresses (bounce keys) Ignorovať rýchle duplicitne stlačené klávesy (odskakujúce klávesy)
Fast Typing Delay length Dĺžka oneskorenia
Keyboard Klávesnica
Beep when a lock key is pressed Pípnuť keď je zamykacia klávesa stlačená
Use modifier keys in sequence (sticky keys) Použiť modifikačné klávesy za sebou (lepkavé klávesy)
Beep when a modifier key is pressed Pípnuť keď modifikačná klávesa je stlačená
,
Provide audio descriptions for items on the screen Poskytovať zvukový popis pre položky na obrazovke
Keyboard shortcut Klávesové skratky
Sound settings… Zvukové nastavenia...
Lock Keys Zamykacie klávesy
Modifier Keys Modifikačné klávesy
Keyboard settings… Nastavenia klávesnice
On-screen keyboard settings… Nastavenie klávesnice na obrazovke...
Delay length Dĺžka oneskorenia
Interaction Interakcia

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/sk.po, string 20