Translation

English
Unknown
6/100
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
Continue Fortsett
An update requires the system to restart to complete En oppgradering krever omstart av systemet for å fullføres
This will close all open applications and restart this device. Dette vil lukke alle åpne programmer og slå av enheten.
Restart Omstart
An update requires the system to shut down to complete En oppgradering krever at systemet slås av for å fullføres
This will close all open applications and turn off this device. Dette vil lukke alle åpne programmer og slå av enheten.
Shut Down Slå av
%s memory %s minne
Unknown Graphics Ukjent grafikk
Unknown storage Ukjent lagring
Manufacturer Website Utviklernettside
Dual-Core %s To-kjerner %s
Quad-Core %s Fire-kjerner %s
Hexa-Core %s Sekskjerner %s
Unknown Processor Ukjent prosessor
Unknown Ukjent
%s storage (NVMe SSD) %s lagring (NVMe-SSD)
%s storage (eMMC) %s lagring (eMMC)
%s storage (SATA SSD) %s lagring (SATA-SSD)
%s storage (HDD) %s lagring (harddisk)
%s storage %s lagring
Website Nettside
Check for Updates Se etter oppdateringer
Built on %s Bygget på %s
System Settings Will Be Restored to The Factory Defaults Systeminnstillinger vil bli gjenopprettet til forvalg
All system settings and data will be reset to the default values. Personal data, such as music and pictures, will be unaffected. Alle systeminnstillinger og data vil bli tilbakestilt til forvalgte verdier. Personlig data, som musikk og bilder, vil ikke bli endret.
Restore Settings Gjenopprett innstillinger
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Switchboard/System Plug
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Switchboard/Security & Privacy Plug
Propagated Translated Switchboard/Networking Plug
Propagated Translated Switchboard/Bluetooth Plug

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/HardwareView.vala:403
String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nb.po, string 52