Translation

English
Restart
7/100
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
Do not unplug the device during the update. Ikke plugg ut enheten under oppdateringen.
Checking for Updates Ser etter oppgraderinger …
Connecting to the firmware service and searching for updates. Kobler til fastvaretjeneste og søker etter oppdateringer der.
Firmware Updates Are Not Available Ingen tilgjengelige fastvareoppdateringer
Firmware updates are not supported on this or any connected devices. Fastvareoppdateringer støttes ikke på denne eller andre tilkoblede enheter.
The Firmware Service Is Not Available Fastvaretjenesten er ikke tilgjengelig
Please make sure “fwupd” is installed and enabled. Sørg for at «fwupd» er installert og påskrudd.
%u Update Available %u oppgradering tilgjengelig
Up to Date Oppdatert
“%s” is being updated «%s» oppdateres …
Failed to install firmware release Klarte ikke å installere fastvareutgivelse
“%s” needs to manually be put in update mode «%s» må settes i oppgraderingsmodus manuelt
Continue Fortsett
An update requires the system to restart to complete En oppgradering krever omstart av systemet for å fullføres
This will close all open applications and restart this device. Dette vil lukke alle åpne programmer og slå av enheten.
Restart Omstart
An update requires the system to shut down to complete En oppgradering krever at systemet slås av for å fullføres
This will close all open applications and turn off this device. Dette vil lukke alle åpne programmer og slå av enheten.
Shut Down Slå av
%s memory %s minne
Unknown Graphics Ukjent grafikk
Unknown storage Ukjent lagring
Manufacturer Website Utviklernettside
Dual-Core %s To-kjerner %s
Quad-Core %s Fire-kjerner %s
Hexa-Core %s Sekskjerner %s
Unknown Processor Ukjent prosessor
Unknown Ukjent
%s storage (NVMe SSD) %s lagring (NVMe-SSD)
%s storage (eMMC) %s lagring (eMMC)
%s storage (SATA SSD) %s lagring (SATA-SSD)

Loading…

Restart
Omstart
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/FirmwareView.vala:363
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nb.po, string 40