Translation

%u UpdateFirmware Updates Are Not Available
English
Firmware Updates Are Not Available
41/340
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
Updates Oppdateringer
All Updates Alle oppgraderinger
Version: Versjon:
Vendor: Tilbyder:
Size: Størrelse:
Estimated time to install: Anslått installsjonstid:
There are no releases available for this device. Ingen tilgjengelige utgaver for denne enheten.
Update Oppgrader
Up to date Oppdatert
less than a minute mindre enn ett minutt
%llu minute %llu minutt
Firmware updates provided by device manufacturers can improve performance and fix critical security issues. Fastvareoppgraderiger tilbys av utstyrsprodusenter, og kan forbedre ytelsen og fikse kritiske sikkerhetsfeil.
Do not unplug the device during the update. Ikke plugg ut enheten under oppdateringen.
Checking for Updates Ser etter oppgraderinger …
Connecting to the firmware service and searching for updates. Kobler til fastvaretjeneste og søker etter oppdateringer der.
Firmware Updates Are Not Available Ingen tilgjengelige fastvareoppdateringer
Firmware updates are not supported on this or any connected devices. Fastvareoppdateringer støttes ikke på denne eller andre tilkoblede enheter.
The Firmware Service Is Not Available Fastvaretjenesten er ikke tilgjengelig
Please make sure “fwupd” is installed and enabled. Sørg for at «fwupd» er installert og påskrudd.
%u Update Available %u oppgradering tilgjengelig
Up to Date Oppdatert
“%s” is being updated «%s» oppdateres …
Failed to install firmware release Klarte ikke å installere fastvareutgivelse
“%s” needs to manually be put in update mode «%s» må settes i oppgraderingsmodus manuelt
Continue Fortsett
An update requires the system to restart to complete En oppgradering krever omstart av systemet for å fullføres
This will close all open applications and restart this device. Dette vil lukke alle åpne programmer og slå av enheten.
Restart Omstart
An update requires the system to shut down to complete En oppgradering krever at systemet slås av for å fullføres
This will close all open applications and turn off this device. Dette vil lukke alle åpne programmer og slå av enheten.
Shut Down Slå av

Loading…

Firmware Updates Are Not Available
Ingen tilgjengelige fastvareoppdateringer
a year ago
Firmware Updates Are Not Available
%u oppgradering tilgjengeligIngen tilgjengelige fastvareoppdateringer
a year ago
User avatar None

Source string changed

Switchboard / System PlugNorwegian Bokmål (nb)

%u UpdateFirmware Updates Are Not Available
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Ingen tilgjengelige fastvareoppdateringer".

Fix string

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/FirmwareView.vala:115
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nb.po, string 28