Translation

English
Bluetooth
9/100
Context English Finnish State
Sandboxing Hiekkalaatikointi
Confinement Eristäminen
Default Oletussovellukset
Web Browser Verkkoselain
Email Client Sähköposti
Calendar Kalenteri
Video Player Videosoitin
Music Player Musiikkisoitin
Text Editor Tekstimuokkain
Image Viewer Kuvakatselin
File Browser Tiedostohallinta
Home Folder Kotikansio
System Folders Järjestelmäkansiot
Devices Laitteet
Network Verkko
Bluetooth Bluetooth
Printing Tulostaminen
Secure Shell Agent Secure Shell -agentti
GPU Acceleration Näytönohjaimen kiihdytys
No Flatpak apps installed Flatpak-sovelluksia ei ole asennettu
Apps whose permissions can be adjusted will automatically appear here when installed Sovellukset, joiden oikeuksia voi määrittää, ilmestyvät automaattisesti tänne asennuksen jälkeen
Access your entire Home folder, including any hidden folders. Pääsy koko kotikansion sisältöön mukaan lukien piilotetut kansiot.
Access system folders, not including the operating system or system internals. This includes users' Home folders. Pääsy järjestelmän kansioihin, ei sisällä käyttöjärjestelmää tai järjestelmän sisäisiä osia. Tämä sisältää käyttäjien kotikansiot.
Access all devices, such as webcams, microphones, and connected USB devices. Pääsy kaikkiin laitteisiin, kuten verkkokameroihin, mikrofoneihin ja yhdistettyihin USB-laitteisiin.
Access the Internet and local networks. Pääsy internetiin ja paikallisiin verkkoihin.
Manage Bluetooth devices including pairing, unpairing, and discovery. Hallitse Bluetooth-laitteita mukaan lukien paritus, parituksen poistaminen ja löytäminen.
Access printers. Pääsy tulostimiin.
Access other devices on the network via SSH. Pääsy muihin verkossa oleviin laitteisiin SSH:n välityksellä.
Accelerate graphical output. Kiihdytä graafista ulostuloa.
Reset to Defaults Palauta oletusarvoihin
, ,
Component Translation Difference to current string
This translation Translated Switchboard/Applications Plug
The following strings have the same context and source.
Translated Switchboard/Sharing Plug
Translated Switchboard/Networking Plug
Translated Switchboard/Bluetooth Plug

Loading…

User avatar None

Automatic translation

Switchboard / Applications PlugFinnish

Bluetooth
Bluetooth
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/fi.po, string 22