Translation

English
Bluetooth
6/100
Context English Serbian State
Sandboxing Безбедно окружење
Confinement Ограничење
Default Основно
Web Browser Веб прегледник
Email Client Клијент е‑поште
Calendar Календар
Video Player Видео плејер
Music Player Музички програм
Text Editor Уређивач текста
Image Viewer Прегледач слика
File Browser Разгледач датотека
Home Folder Лична фасцикла
System Folders Системске фасцикле
Devices Уређаји
Network Мрежа
Bluetooth Блутут
Printing Штампање
Secure Shell Agent Агент безбедне шкољке
GPU Acceleration Убрзање графичког процесора
No Flatpak apps installed Нема инсталираних Флатпак програма
Apps whose permissions can be adjusted will automatically appear here when installed Програми чија овлашћења могу бити дотерана самостално ће се појавити овде када се инсталирају
Access your entire home folder, including any hidden folders. Приступите вашој читавој личној фасцикли, укључујући све скривене фасцикле.
Access system folders, not including the operating system or system internals. This includes users' Home folders. Приступите фасциклама система, не укључујући оперативни систем или унутрашње система. Ово укључује корисникову личну фасциклу.
Access all devices, such as webcams, microphones, and connected USB devices. Приступите свим уређајима, као што су веб камере, микрофони и повезани УСБ уређаји.
Access the Internet and local networks. Приступите Интернету и локалним мрежама.
Manage bluetooth devices including pairing, unpairing, and discovery. Управљајте блутут уређајима укључујући упаривање, распаривање и откривање.
Access printers. Приступите штампачима.
Access other devices on the network via SSH. Приступите другим уређајима на мрежи путем безбедне шкољке.
Accelerate graphical output. Убрзајте графички излаз.
Reset to Defaults Врати на основно
, ,
Component Translation Difference to current string
This translation Translated Switchboard/Applications Plug
The following strings have the same context and source.
Translated Switchboard/Sharing Plug
Translated Switchboard/Networking Plug
Translated Switchboard/Bluetooth Plug

Loading…

User avatar None

Automatic translation

Switchboard / Applications PlugSerbian

Bluetooth
Блутут
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
po/sr.po, string 22