Translation

English
Unknown
10/100
Context English Finnish State
Bluetooth Bluetooth
Configure Bluetooth Settings Määritä Bluetooth-asetukset
No Devices Found Laitteita ei löytynyt
Please ensure that your devices are visible and ready for pairing. Varmista, että laitteesi ovat näkyvissä ja valmiita paritukseen.
Discovering Etsitään
Now discoverable as "%s". Not discoverable when this page is closed Nyt löydettävissä nimellä "%s". Ei löydettävissä kun tämä sivu on suljettu
Unknown Tuntematon
Not discoverable while Bluetooth is powered off Ei löydettävissä, kun Bluetooth on sammutettu
Not discoverable Ei löydettävissä
Paired Devices Paritetut laitteet
Nearby Devices Lähellä olevat laitteet
Confirm Bluetooth Pairing Vahvista Bluetooth-paritus
Confirm Bluetooth Passkey Vahvista Bluetoothin sala-avain
Enter Bluetooth PIN Anna Bluetoothin PIN
Unknown Bluetooth Device Tuntematon Bluetooth-laite
Make sure the code displayed on “%s” matches the one below. Varmista, että laitteella“%s” näkyvä koodi vastaa alla olevaa koodia.
“%s” would like to pair with this device. Make sure the code displayed on “%s” matches the one below. “%s” haluaa muodostaa parin tämän laitteen kanssa. Varmista, että laitteella “%s” näkyvä koodi vastaa alla olevaa koodia.
Pair Parita
Type the code displayed below on “%s”, followed by Enter. Kirjoita alla oleva koodi laitteelle %s” ja paina sitten Enter.
“%s” would like to pair with this device. “%s” haluaa muodostaa parin tämän laitteen kanssa.
Available Käytettävissä
Pairing… Paritetaan…
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Switchboard/Bluetooth Plug
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Switchboard/Security & Privacy Plug
Propagated Translated Switchboard/About Plug
Propagated Translated Switchboard/Networking Plug

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/MainView.vala:158
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/fi.po, string 7