Translation

English
Connected
10/100
Context English Finnish State
Not discoverable while Bluetooth is powered off Ei löydettävissä, kun Bluetooth on sammutettu
Not discoverable Ei löydettävissä
Paired Devices Paritetut laitteet
Nearby Devices Lähellä olevat laitteet
Confirm Bluetooth Pairing Vahvista Bluetooth-paritus
Confirm Bluetooth Passkey Vahvista Bluetoothin sala-avain
Enter Bluetooth PIN Anna Bluetoothin PIN
Unknown Bluetooth Device Tuntematon Bluetooth-laite
Make sure the code displayed on “%s” matches the one below. Varmista, että laitteella“%s” näkyvä koodi vastaa alla olevaa koodia.
Pair Parita
“%s” would like to pair with this device. Make sure the code displayed on “%s” matches the one below. “%s” haluaa muodostaa parin tämän laitteen kanssa. Varmista, että laitteella “%s” näkyvä koodi vastaa alla olevaa koodia.
Type the code displayed below on “%s”, followed by Enter. Kirjoita alla oleva koodi laitteelle %s” ja paina sitten Enter.
“%s” would like to pair with this device. “%s” haluaa muodostaa parin tämän laitteen kanssa.
Available Käytettävissä
Pairing… Paritetaan…
Connected Yhdistetty
Connecting… Yhdistetään…
Disconnecting… Katkaistaan yhteyttä…
Unable to Connect Yhdistäminen ei onnistu
Not Connected Ei yhdistetty
Speaker Kaiutin
Controller Ohjain
Keyboard Näppäimistö
Mouse Hiiri
Tablet Piirtopöytä
Touchpad Kosketuslevy
Phone Puhelin
Forget this device Unohda tämä laite
Sound Settings Ääniasetukset
Keyboard Settings Näppäimistön asetukset
Mouse & Touchpad Settings Hiiren ja kosketuslevyn asetukset
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Switchboard/Bluetooth Plug
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Switchboard/Sharing Plug
Propagated Translated Switchboard/Networking Plug

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/DeviceRow.vala:45
String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/fi.po, string 23