Translation

English
Type the code displayed below on “%s”, followed by Enter.
52/570
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
Please ensure that your devices are visible and ready for pairing. Forsikre deg om at din enhet er synlig og parringsklar.
Discovering Oppdager
Now discoverable as "%s". Not discoverable when this page is closed Nå oppdagbar som "%s". Ikke oppdagbar når denne siden er lukket
Unknown Ukjent
Not discoverable while Bluetooth is powered off Kan ikke oppdages når Blåtann er skrudd av
Not discoverable Kan ikke oppdages
Paired Devices Parrede enheter
Nearby Devices Enheter i nærheten
Confirm Bluetooth Pairing Behandle Blåtannsinnstillinger
Confirm Bluetooth Passkey Behandle Blåtannsinnstillinger
Enter Bluetooth PIN Skriv inn Blåtanns-PIN
Unknown Bluetooth Device Ukjent Blåtannsenhet
Make sure the code displayed on “%s” matches the one below. Forsikre deg om at koden som vises på «%s» samsvarer med den nedenfor.
Pair Parr
“%s” would like to pair with this device. Make sure the code displayed on “%s” matches the one below. «%s» ønsker å tilknytte seg denne enheten. Forsikre deg om at koden som vises i «%s» samsvarer med den nedenfor.
Type the code displayed below on “%s”, followed by Enter. Skriv inn koden som vises i «%s», etterfulgt av «↵».
“%s” would like to pair with this device. «%s» ønsker å tilknytte seg denne enheten.
Available Tilgjengelig
Pairing… Parrer…
Connected Tilkoblet
Connecting… Kobler til…
Disconnecting… Kobler fra…
Unable to Connect Klarte ikke å koble til
Not Connected Ikke tilkoblet
Speaker Høyttaler
Controller Kontroller
Keyboard Tastatur
Mouse Mus
Tablet Nettbrett
Touchpad Pekeplate
Phone Telefon

Loading…

Type the code displayed below on “%s”, followed by Enter.
Skriv inn koden som vises i «%s», etterfulgt av «↵».
a year ago
Type the code displayed below on “%s”, followed by Enter.
Skriv inn koden som vises i «%s», etter fulgt av «↵».
a year ago
Type the code displayed below on “%s”, followed by Enter.
Skriv inn koden som vises i «%s», etter fulgt av
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Skriv inn koden som vises i «%s», etterfulgt av «↵».".

Fix string

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
Source string location
src/PairDialog.vala:110
String age
2 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nb.po, string 19