Translation

English
%s” would like to pair with this device.
42/410
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
Discovering Oppdager
Now discoverable as "%s". Not discoverable when this page is closed Nå oppdagbar som "%s". Ikke oppdagbar når denne siden er lukket
Unknown Ukjent
Not discoverable while Bluetooth is powered off Kan ikke oppdages når Blåtann er skrudd av
Not discoverable Kan ikke oppdages
Paired Devices Parrede enheter
Nearby Devices Enheter i nærheten
Confirm Bluetooth Pairing Behandle Blåtannsinnstillinger
Confirm Bluetooth Passkey Behandle Blåtannsinnstillinger
Enter Bluetooth PIN Blåtann
Unknown Bluetooth Device Ukjent Blåtannsenhet
Make sure the code displayed on “%s” matches the one below. Forsikre deg om at koden som vises på «%s» samsvarer med den nedenfor.
Pair Parr
“%s” would like to pair with this device. Make sure the code displayed on “%s” matches the one below. «%s» ønsker å tilknytte seg denne enheten. Forsikre deg om at koden som vises i «%s» samsvarer med den nedenfor.
Type the code displayed below on “%s”, followed by Enter. Skriv inn koden som vises i «%s», etterfulgt av «↵».
“%s” would like to pair with this device. «%s» ønsker å tilknytte seg denne enheten.
Available Tilgjengelig
Pairing… Parrer…
Connected Tilkoblet
Connecting… Kobler til…
Disconnecting… Kobler fra…
Unable to Connect Klarte ikke å koble til
Not Connected Ikke tilkoblet
Speaker Høyttaler
Controller Kontroller
Keyboard Tastatur
Mouse Mus
Tablet Nettbrett
Touchpad Pekeplate
Phone Telefon
Forget this device Glem valgt enhet

Loading…

“%s” would like to pair with this device.
«%s» ønsker å tilknytte seg denne enheten.
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
Source string location
src/PairDialog.vala:114
String age
a year ago
Source string age
2 months ago
Translation file
po/nb.po, string 20