Translation

English
Mobile Broadband
18/160
Context English Finnish State
A network cable is not plugged in or may be broken Verkkokaapelia ei ole liitetty tai se saattaa olla rikki
Virtual network: %s Virtuaaliverkko: %s
Wired Kiinteä
Enabling Hotspot will disconnect from any connected wireless networks. You will not be able to connect to a wireless network while Hotspot is active. Yhteyspisteen ottaminen käyttöön katkaisee yhteyden kaikkiin muihin langattomiin verkkoihin. Et voi yhdistää langattomaan verkkoon, kun yhteyspiste on aktiivinen.
Show Password Näytä salasana
Network Name: Verkon nimi:
Password: Salasana:
New… Uusi…
Connection: Yhteys:
Hotspot Settings… Yhteyspisteen asetukset…
Hotspot %s Yhteyspiste %s
Password needs to be at least 8 characters long Salasanan tulee sisältää vähintään kahdeksan merkkiä
Password is at least 8 characters long Salasanan tulee sisältää vähintään kahdeksan merkkiä
Modem: %s Modeemi: %s
Mobile Broadband: %s Mobiililaajakaista: %s
Mobile Broadband Mobiililaajakaista
Configuration Asetukset
Exceptions Poikkeukset
Virtual Private Network Virtuaalinen erillisverkko
VPN removed VPN poistettu
Undo Kumoa
No VPN Connections Ei VPN-yhteyksiä
Add a new VPN connection to begin. Lisää uusi VPN-yhteys aloittaaksesi.
Add VPN Connection… Lisää VPN-yhteys…
Forget selected VPN… Unohda valittu VPN…
Edit VPN connection… Muokkaa VPN-yhteyttä…
Failed to remove VPN connection VPN-yhteyden poistaminen epäonnistui
Cannot remove an active VPN connection. Aktiivista VPN-yhteyttä ei voi poistaa.
Failed to run Connection Editor Yhteysmuokkaimen käynnistäminen epäonnistui
The program "nm-connection-editor" may not be installed. Ohjelmaa "nm-connection-editor" ei välttämättä ole asennettu.
This device is in Hotspot Mode Laite on yhteyspistetilassa

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/ModemPage.vala:65
String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/fi.po, string 59