Translation

English
IP Address
9/100
Context English Croatian State
OLPC XO OLPC XO
WiMAX Broadband WiMAX širokopojasni internet
Modem Modem
InfiniBand device InfiniBand uređaj
Bond master Glavno povezivanje
VLAN Interface VLAN sučelje
ADSL Modem ADSL modem
Bridge master Glavni most
Network Mreža
Manage network devices and connectivity Upravljajte mrežnim uređajima i povezivanjem
LAN Žična mreža
Wireless Bežična mreža
WLAN WLAN
Proxy Proxy
Airplane Mode Zrakoplovni način rada
IP Address IP adresa
Hotspot Pristupna točka
VPN VPN mreža
Airplane Mode Is Enabled Zrakoplovni način omogućen
While in Airplane Mode your device's Internet access and any wireless and ethernet connections, will be suspended.

Tijekom zrakoplovnog načina rada vaš pristup internetu i bilo koje bežično ili žično povezivanje, će biti onemogućeno.

You will be unable to browse the web or use applications that require a network connection or Internet access.
Nećete moći pregledavati internet ili koristiti aplikacije koje trebaju mrežno povezivanje ili pristup internetu.
Applications and other functions that do not require the Internet will be unaffected. Aplikacije i ostale radnje koje ne zahtijevaju pristup internetu neće biti zahvaćene.
There is nothing to do Nema ništa za učiniti
There are no available Wi-Fi connections or Wi-Fi devices connected to this computer.
Nema dostupnih bežičnih povezivanja i uređaja povezanih s ovim računalom.
Please connect at least one device to begin configuring the network. Povežite najmanje jedan uređaj za početak podešavanja mreže.
This Wired Network is Unavailable
A network cable is not plugged in or may be broken
Virtual network: %s Virtualna mreža: %s
Wired Bežična mreža
Enabling Hotspot will disconnect from any connected wireless networks. You will not be able to connect to a wireless network while Hotspot is active. Nećete se moći povezati na bežičnu mrežu dok je pristupna točka aktivna.
Password needs to be at least 8 characters long. Lozinka mora sadržavati najmanje 8 znakova.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Croatian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Plug.vala:74
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/hr.po, string 33