Translation

English
This Wired Network is Unavailable
41/330
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
LAN LAN
Wireless Trådløs
WLAN Wi-Fi
Proxy Proxy
Airplane Mode Flymodus
IP Address IP Adresse
Hotspot Trådløst aksesspunkt
VPN VPN
Airplane Mode Is Enabled I flymodus
While in Airplane Mode your device's Internet access and any wireless and ethernet connections, will be suspended.

I flymodus vil enhetens Internett-tilgang og eventuelle trådløse eller kablede tilkoblinger bli avslått.

You will be unable to browse the web or use applications that require a network connection or Internet access.
Du vil ikke være i stand til å surfe på Internett eller bruke programmer som krever en nettverkstilkobling eller Internett-tilgang.
Applications and other functions that do not require the Internet will be unaffected. Programmer og andre funksjoner som ikke krever Internett vil ikke bli berørt.
There is nothing to do Det er ikke noe å gjøre
There are no available Wi-Fi connections or Wi-Fi devices connected to this computer.
Det er ingen tilgjengelige Wi-Fi -tilkoblinger eller -enheter koblet til denne datamaskinen.
Please connect at least one device to begin configuring the network. Vennligst koble til minst én enhet for å begynne å konfigurere nettverket.
This Wired Network is Unavailable Dette kablede nettverket er utilgjengelig
A network cable is not plugged in or may be broken En nettverkskabel er ikke tilkoblet, eller kan være ødelagt
Virtual network: %s Virtuelt nettverk: %s
Wired Kablet
Enabling Hotspot will disconnect from any connected wireless networks. You will not be able to connect to a wireless network while Hotspot is active. Du vil ikke kunne koble til et trådløst nettverk mens Aksesspunketet er aktivert.
Show Password Vis passord
Network Name: Nettverksnavn:
Password: Passord:
New… Ny…
Connection: Forbindelse:
Hotspot Settings… Hotspot Innstillinger…
Hotspot %s Trådløst aksesspunkt %s
Password needs to be at least 8 characters long Passordet må være minst 8 tegn.
Password is at least 8 characters long Passordet er minst 8 tegn.
Modem: %s Modem: %s
Mobile Broadband: %s Mobilt bredbånd: %s

Loading…

This Wired Network is Unavailable
Dette kablede nettverket er utilgjengelig
a year ago
This Wired Network is Unavailable
Dette kablede nettverket er utilgjengelig
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Dette kablede nettverket er utilgjengelig".

Fix string

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/EthernetPage.vala:37
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nb.po, string 43