Translation

English
Settings…
14/100
Context English Norwegian Nynorsk State
Forget selected VPN…
Edit VPN connection… Legg til VPN-tilkopling…
Failed to remove VPN connection Tilkoplinga var mislukka
Cannot remove an active VPN connection.
Failed to run Connection Editor Klarte ikkje å køyre tilkoplingshandsamaren.
The program "nm-connection-editor" may not be installed.
This device is in Hotspot Mode Denne eininga delar ut til eit aksesspunkt
Turn off the Hotspot Mode to connect to other Access Points. Slå av deling av aksesspunkt til å kople til andre tilgangspunkt.
Connect to Hidden Network… Kople til eit skjult nettverk…
No Access Points Available Ingen aksesspunkt tilgjengeleg
There are no wireless access points within range. Det er ingen trådlause tilgangspunkt i rekkevidde.
Wireless Is Disabled Trådlaust er deaktivert
Enable wireless to discover nearby wireless access points. Aktiver trådlaust for å finne nærliggande trådlause tilgangspunkt.
Scanning for Access Points… Leitar etter tilgangspunkt…
Disconnect Kople frå
Settings… Innstillingar…
Edit Connections… Endre tilkoplingar…
Advanced Settings… Avanserte innstillingar…
Unknown Device Ukjend eining
Unknown type: %s Ukjend type: %s
Failed To Disconnect Tilkoplinga var mislukka
Unable to disconnect from the currently connected network Å slå på moduset for deling av aksesspunkt vil kople deg frå alle andre tilkopla trådlause nettverk.
Sent Sendt
Received Motteke
IP Address: IP-adresse:
IPv6 Address: IPv6-adresse:
Subnet mask: Subnettmaske:
Router: Ruter:
DNS:
Virtual Virtuell
Devices Einingar

Loading…

Settings…
Innstillingar…
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/WifiPage.vala:400
String age
2 years ago
Source string age
4 months ago
Translation file
po/nn.po, string 82