Translation

English (United States)
Nothing to do here
18/180
Context English (United States) Finnish State
Nothing to do here Ei mitään tehtävää
Notifications preferences are for configuring which apps make use of notifications, for changing how an app's notifications appear,
and for setting when you do not want to be disturbed by notifications.
Ilmoitusasetusten avulla on mahdollista määrittää ilmoituksia käyttävät sovellukset sekä ilmoitusten näyttötavan,
ja asettaa järjestelmä sellaiseen tilaan, ettei ilmoituksia näytetä.
When apps are installed that have notification options they will automatically appear here. Kun ilmoitusvalintoja sisältäviä sovelluksia on asennettu, kyseiset sovellukset näkyvät täällä.
Notifications Ilmoitukset
Configure notification bubbles, sounds, and notification center Määritä ilmoituskuplien ja -äänien sekä ilmoituskeskuksen toiminta
Do Not Disturb Älä häiritse
Notifications Center Ilmoituskeskus
Sound Ääni
Bubbles Kuplat
While in Do Not Disturb mode, notifications and alerts will be hidden and notification sounds will be silenced. Älä häiritse -tilassa ilmoitukset ja hälytykset piilotetaan, eikä ilmoitusääniä toisteta.
System notifications, such as volume and display brightness, will be unaffected. Tämä ei vaikuta järjestelmäilmoituksiin, kuten äänenvoimakkuuden ja näytön kirkkauden muutoksiin.
elementary OS is in Do Not Disturb mode elementary OS on "Älä häiritse"-tilassa
Bubbles appear in the top right corner of the display and disappear automatically. Kuplat ilmestyvät näytön oikeaan yläkulmaan ja katoavat automaattisesti.
Sounds Äänet
Sounds play once when a new notification arrives. Äänet toistetaan kerran uusien ilmoitusten yhteydessä.
Notification Center Ilmoituskeskus

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English (United States) Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Plug.vala:24
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/fi.po, string 1