Translation

English
Nothing to do here
18/180
Context English Croatian State
Nothing to do here Ništa za napraviti
Notifications preferences are for configuring which apps make use of notifications, for changing how an app's notifications appear,
and for setting when you do not want to be disturbed by notifications.
Postavke obavijesti služe za određivanje koje aplikacije smiju koristiti obavijesti, za promjenu načina pojave obavijesti
i za postavljanje Ne ometaj načina za isključenje obavijesti.
When apps are installed that have notification options they will automatically appear here. Kada su instalirane aplikacije koje imaju mogućnost postavljanje obavjesti, one će se prikazivati ovdje.
Notifications Obavijesti
Configure notification bubbles, sounds, and notification center Prilagodite mjehuriće obavijesti, zvukove i centar obavijesti
Do Not Disturb Ne ometaj
Notifications Center Centar obavijesti
Sound Zvukovi
Bubbles Mjehurići
While in Do Not Disturb mode, notifications and alerts will be hidden and notification sounds will be silenced. U Ne ometaj načinu, obavijesti i upozorenja će biti skriveni a zvukovi obavijesti utišani.
System notifications, such as volume and display brightness, will be unaffected. Ovo neće utjecati na obavijesti sustava kao što su glasnoća zvuka i osvjetljenje zaslona.
elementary OS is in Do Not Disturb mode elementary OS je u Ne ometaj načinu rada
Bubbles appear in the top right corner of the display and disappear automatically. Mjehurići se pojavljuju u gornjem desnom kutu zaslona i automatski nestaju.
Sounds Zvukovi
Sounds play once when a new notification arrives. Zvuk se oglasi kada stigne nova obavijest.
Notification Center Centar obavijesti

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Croatian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Plug.vala:24
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/hr.po, string 1