Source string

193/2020

Loading…

Notifications preferences are for configuring which apps make use of notifications, for changing how an app's notifications appear,
and for setting when you do not want to be disturbed by notifications.
Varselinnstillingar laret deg konfigurerae kva for appar som har lov til ålikasjonar som kan brukae varsel, korleis eit varsel frå ein app blir sjåande ut,
og for instilling av
n applikasjon sine varsel dukkar opp, og å definere kva tider du ikkje ynskjer å blivil verte forstyrra iav varsel.
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Multiple failing checks

The translations in several languages have failing checks

Reset

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Plug.vala:26
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/nn.po, string 2